Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inhoud 1: Inleiding


Hier lees je:

De inleiding van de wiki over de Exxellence eCreator.

Meteen naar:

Inleiding


Met eWAF (Exxellence webapplicatie framework) is het mogelijk om volledig webbased (via het Exxellence BeheerPortaal) op relatief eenvoudige en snelle wijze een e-formulier te genereren/bouwen. Hierbij kan het gaan om simpele e-formulieren zonder veel logica, maar ook om zeer complexe e-formulieren met bijvoorbeeld veel schermlogica en koppelingen met een BPM en/of een Mid Office systeem en ophalen van gegevens uit een Back Office systeem. De verzameling functionaliteiten die dit mogelijk maakt wordt de Exxellence eCreator genoemd.

Bij het bouwen is het niet noodzakelijk dat de gebruiker beschikt over technische kennis van de technologieën die door eWAF worden gebruikt om het e-formulier te generen (zoals HTML, JavaScript, CSS, Java). Het eWAF zorgt ervoor dat er geabstraheerd wordt van deze complexiteit, zodat de bouwer zich volledig kan concentreren op de functionaliteit en logica van het e-formulier.

Er is echter wel enige basiskennis nodig van het Exxellence BeheerPortaal en in het bijzonder de onderdelen hiervan die een rol spelen bij het ontwikkelen van een e-formulier. Deze handleiding zal deze basiskennis aandragen, zodat iedereen die deze handleiding volgt in staat is om een e-formulier te bouwen.

Doel


Het doel van deze handleiding is om bouwers van e-formulieren uit te leggen hoe e-formulieren met eWAF gemaakt kunnen worden. Bij voorkeur wordt het document eenmaal van begin tot einde doorlopen, terwijl er tegelijkertijd met het Exxellence BeheerPortaal een e-formulier wordt gebouwd. Hierna kan het document als naslagwerk gebruikt worden.

Doelgroep


De doelgroep van dit document is iedereen die een e-formulier met eWAF wil gaan maken. Zoals aangeven is het niet noodzakelijk dat de bouwer beschikt over kennis van de technologieën die eWAF ‘onder water’ gebruikt. Enige affiniteit met e-formulieren en hun structuur is echter wel gewenst, omdat e-formulier wel een bepaalde intrinsieke complexiteit hebben.

Webrichtlijnen/ Toegankelijkheid


Als de Exxellence eCreator wordt gebruikt om voor de eerste keer een e-formulier te genereren, zonder aanpassingen door de gebruiker, dan is het e-formulier toegankelijk. Nadat een e-formulier is gegenereerd kan de gebruiker het e-formulier verder afbouwen. Bij het bouwen is de gebruiker vrij om te kiezen welke html tags of eWAF tags er gebruikt worden. De gebruiker kan ook zelf bepalen welke teksten er getoond moeten gaan worden. Zodra een e-formulier (af)gebouwd wordt kan niet gegarandeerd worden dat het e-formulier toegankelijk is. De eCreator bevat ook geen controle mechanisme dat geautomatiseerd op toegankelijk test.

Leeswijzer


Legenda


Bij het beheer van de diverse entiteiten die deel uit maken van het e-formulier, worden icoontjes gebruikt om bepaalde eigenschappen aan  te geven van of om te linken naar andere pagina’s met een bepaalde functie. De volgende icoontjes zullen veelvuldig voorkomen en hun betekenis is zoveel mogelijk eenduidig gehouden:

 

Wordt gebruikt om te linken naar een pagina voor het wijzigen van een entiteit.

Wordt gebruikt om te linken naar het verwijderen van een entiteit.

Wordt gebruikt om te linken naar een pagina met de inhoud van de entiteit. Onder ‘inhoud’ worden andere entiteiten verstaan die gekoppeld zijn aan de entiteit en die voor hun bestaan afhankelijk zijn van de bovenliggende entiteit.

 

Wordt gebruikt om te linken naar extra informatie over een entiteit.

Betekent dat de betreffende state een startstate is.

Betekent dat de betreffende state een eindstate is.

 

Wordt gebruikt om te linken naar de pagina die gekoppeld is aan een state.

Betekent dat de state wordt weergegeven in de navigatie.

 

Wordt gebruikt om te linken naar een pagina voor het toevoegen van een transitie.

Overzicht


De handleiding is in grote lijnen als volgt ingedeeld:

Let op: sommige pagina's binnen de eCreator handleiding zijn alleen beschikbaar als u ingelogd bent! 

Hoofdstuk 2 geeft achtergrondinformatie met onder andere de redenen dat eWAF is ontstaan.

Hoofdstuk 3 geeft aan welke software benodigd is om e-formulieren te ontwikkelen.

Hoofdstuk 4 geeft uitleg over de wizard waarmee een initieel e-formulier gemaakt kan worden.

Hoofdstuk 5 geeft uitleg over het beheer van de flow en de logica van een e-formulier.

Hoofdstuk 6 geeft uitleg over het beheer van de pagina’s binnen een e-formulier.

Hoofdstuk 7 geeft uitleg over het beheer van teksten in het e-formulier.

Hoofdstuk 8 geeft uitleg over het beheer van de productencatalogus in combinatie met een e-formulier.

Hoofdstuk 9 geeft uitleg over het beheer van BPEL instellingen en templates.

Hoofdstuk 10 geeft aan hoe een e-formulier geëxporteerd en geïmporteerd kan worden.

Hoofdstuk 11 somt de referenties op die gebruikt zijn in de tekst van deze handleiding.

Hoofdstukken 12 en 13 bevatten praktische handreikingen bbij de bouw van formulieren.

Overig


Vanwege het grote aantal schermen en een zekere overeenkomst hiertussen, zullen niet alle beheerschermen worden toegelicht. In veel situaties is het scherm voor het wijzigen van een entiteit vrijwel hetzelfde als voor het toevoegen van een entiteit, en deze handleiding zal zich dan beperken tot bijvoorbeeld het scherm voor het toevoegen van de entiteit. Voor het verwijderen van entiteiten is vaak geen specifiek scherm beschikbaar en hiervoor wordt dan ook geen specifieke toelichting gegeven. Indien er uitleg beschikbaar is, dan zal er meestal gebruik worden gemaakt van een referentie naar de paragraaf die de functionaliteit toelicht.