Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier vind je:

 • uitleg over het Suggesties overzichtsscherm.
 • uitleg over het verwerken van een suggestie in een gerelateerde VAC.
 • uitleg over het aanmaken van een nieuwe VAC vanuit een suggestie.

Meteen naar:


Een korte uitleg over suggesties in de kennisbank is te vinden in onderstaande video. Uitgebreide informatie is te vinden in de tekstuele uitleg onder de video.

Kennisbank suggesties.mp4

Inleiding


Een 'raadpleger' kan na het raadplegen van een VAC in bijvoorbeeld het KCS of de Kennisbank, aangeven of de VAC het juiste antwoord heeft opgeleverd. Als dat niet het geval is kan een suggestie voor verbetering gedaan worden. Als de VAC helemaal niet gevonden wordt kan een suggestie voor aanvulling worden gedaan. Die suggesties zie je terug in het Suggesties overzichtsscherm. De beheerder, redacteur en auteur hebben toegang tot het Suggesties gedeelte. Je komt daar door in het BeheerPortaal naar het onderdeel Kennisbank te gaan en vervolgens op het tabblad Suggesties te klikken. Zie onderstaand Figuur 3.1.

Suggesties overzichtsscherm


Figuur 3.1 Suggesties overzichtsscherm

Figuur 3.1 Suggesties overzichtsscherm

Je kunt de kolommen sorteren door op het pijltje naast de kolomtitel te klikken. Zie onderstaand Figuur 3.2. Als je op het bovenste pijltje klikt sorteer je de kolom oplopend. Als je op het onderste pijltje klikt selecteer je de kolom aflopend.

Figuur 3.2 Sorteren kolommen

Figuur 3.2 Sorteren kolommen

Filteren en zoeken in de lijst met suggesties

Bovenaan de lijst zie je verschillende mogelijkheden om de lijst met Suggesties te filteren op basis van je eigen voorkeuren. Zie Figuur 3.3.

Figuur 3.3 Filteren in de lijst met Suggesties

Figuur 3.3  Filteren in de lijst met Suggesties

 • In het veld onder Filter kun je een filteropdracht invoeren. De lijst eronder wordt dan gefilterd.
 • In de dropdown bij Auteur kies je een auteur. De suggesties die gekoppeld zijn aan de gekozen auteur zijn zichtbaar. Standaard wordt deze waarde ingevuld op basis van de auteur waarmee je bent ingelogd.
 • Bij Afgerond kun je kiezen of je alleen afgeronde suggesties wilt zien, of juist niet afgeronde suggesties of beide. In paragraaf Suggesties verwerken in gerelateerde VAC, zie je hoe je een suggestie afrondt.  
 • Bij Resultaten kies je het aantal resultaten dat je wilt zien. Indien er meer resultaten zijn dan de gekozen waarde in dit veld, dan verschijnt er een melding boven de lijst (net als bij de VACs). De getoonde resultaten zijn een willekeurige subset van het totaal. De zoekcriteria dienen dan verfijnd te worden.

Paginering en aantal resultaten per pagina kiezen

Onder aan de lijst zie je aan de linkerkant, de paginanummers en aan de rechterkant, het aantal resultaten dat per pagina getoond moet worden. Zie onderstaand figuur 3.4.

Figuur 3.4 Paginering en aantal resultaten per pagina

Figuur 3.4 Paginering en aantal resultaten per pagina

Met de getallen aan de linkerkant selecteer je welke pagina met resultaten je wilt zien. Met de pijltjes '<<' en '>>' kun je naar respectievelijk de vorige en volgende pagina gaan. Met de getallen aan de rechterkant selecteer je of je '10'. '25', '50' of '100' resultaten per pagina wilt zien.

Gerelateerde VAC's

Als je een suggestie aanklikt, verschijnt onder de lijst (indien die relatie er is), de VAC die aan de suggestie gerelateerd is. Zie onderstaand Figuur 3.5.

Figuur 3.5 Gerelateerde VAC bij geseleteerde suggestie uit lijst

Figuur 3.5 Gerelateerde VAC bij geseleteerde suggestie uit lijst

Het groene pijltje geeft het type relatie aan:

Een pijl naar links geeft aan dat vanuit de VAC de suggestie is gedaan. Je kunt ervoor kiezen om de suggestie te verwerken in de gerelateerde VAC. Je klikt dan op de gerelateerde VAC en komt in het detailscherm van die VAC. Zie onderstaand Figuur 3.7. Het verwerken van suggesties in de gerelateerde VAC wordt besproken in paragraaf Suggesties verwerken in gerelateerde VAC.

Met het kruis achter de gerelateerde VAC (zie Figuur 3.5), verwijder je de relatie tussen de VAC en de suggestie.

Het is ook mogelijk om een nieuwe VAC te maken van een suggestie. Hoe dit in zijn werk gaat wordt uitgelegd in paragraaf VAC maken van suggestie.


Suggesties verwerken in gerelateerde VAC


Als je een suggestie wilt verwerken in de gerelateerde VAC, dan kom je in het scherm met de VAC. Zie onderstaand Figuur 3.6.

Figuur 3.6 Suggesties verwerken in gerelateerde VAC

Figuur 3.6 Suggesties verwerken in gerelateerde VAC

 • Bovenin zie je de suggesties die horen bij de VAC. 
 • Met de knop 'Nieuw concept' maak je een nieuw concept aan en kun je naar wens de suggestie verwerken in een nieuwe versie van de VAC.
 • Als je een vinkje bij Afronden zet achter de suggestie, dan wordt deze uit de lijst gehaald en als afgerond beschouwd.

Als je een suggestie afrondt, zie je die niet meer terug in de lijst met suggesties (zie Figuur 3.1), als je bij het filter 'afgerond' kiest voor 'nee'.

VAC maken van suggestie


Als je een nieuwe VAC wilt maken van een suggestie uit je suggestie overzichtsscherm, dan klik je in het Suggestie overzichtsscherm rechts onderin op de knop 'VAC maken van suggestie' (Figuur 3.7)

Figuur 3.7 Knop VAC maken van suggestie

Je komt in het scherm waar je een nieuwe VAC aanmaakt. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in paragraaf 2.3 Nieuwe VAC maken.