Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier lees je:

wat je in de activiteitenlog kunt zien

Meteen naar:

Alle activiteiten


Met dit gedeelte kan een beheerder van het portaal in de gaten houden welke activiteiten gebruikers uitvoeren binnen het portaal. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om te achterhalen wie een bepaalde actie heeft uitgevoerd. Onder een activiteit wordt het expliciet aanroepen van een bepaalde URL in het portaal bedoeld. Hieronder vallen dus niet alle ‘resource’ bestanden die worden geladen ter ondersteuning van de weergave of werking van de pagina (plaatjes, CSS etc).

Het activiteitenlog gedeelte is bereikbaar onder 'Administratie' en dan in het linkermenu onder ‘Activiteitenlog’. Als je vervolgens op 'Alle activiteiten' klikt, zie je een overzicht van de meest recente activiteiten binnen het portaal, ongeacht welke gebruiker deze heeft uitgevoerd. Zie een voorbeeld in Figuur 1.1

Figuur 1.1. Alle activiteiten (log)


Activiteiten per gebruiker


De activiteiten per gebruiker zie je als je op het menu onderdeel 'Alles per gebruiker' klikt. Met deze functionaliteit kunnen alle activiteiten van een bepaalde gebruiker worden ingezien. Je krijgt eerst een lijst te zien van portaalgebruikers, zodat er een keuze kan worden gemaakt van welke gebruiker de activiteiten getoond moeten worden. Zie figuur 1.2.


Figuur 1.2. Activiteiten per gebruiker

Laatste activiteit per gebruiker


Met deze functionaliteit (te bereiken via het menu onderdeel 'Laatste per gebruiker') kunnen de laatste activiteiten per gebruiker worden ingezien. Een voorbeeld van het scherm dat je dan ziet is te vinden in Figuur 1.3.

Figuur 1.3. Laatste activiteit per gebruiker