Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In het KCS kan de beheerder, onder Administratie verschillende KCS instellingen configureren. In dit onderdeel worden verschillende van deze instellingen toegelicht. Klik op een link hieronder om een uitleg te zien.

Meteen naar:


  • No labels