Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit artikel is van toepassing op versie 6.2 en hoger

Zie voor meer informatie over het gebruik van de auditlogger voor persoonsgegevens het volgende artikel: Hoe werkt de audit logger voor persoonsgegevens?

De auditlogger logt alles wat betrekking heeft op zaken en documenten. Zo wordt gelogd wie de zaak heeft aangemaakt, wie de zaak heeft opgevraagd, wie een status aan de zaak heeft toegevoegd etc. Hierbij wordt ook altijd de datum en het tijdstip vastgelegd zodat is te achterhalen wie wanneer wat met de zaak heeft gedaan.

Het is voor gebruikers niet mogelijk om regels uit de auditlog te verwijderen. Het enige moment wanneer er wel regels verwijderd worden is wanneer een zaak wordt vernietigd door de RMA module in het Exxellence KCS. Bij vernietiging van een zaak worden ook alle bijbehorende regels in de auditlog vernietigd zodat het niet meer mogelijk is om de vernietigde zaak te reconstrueren.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de Audit logger de volgende how to (deze is alleen inzichtelijk als u bent ingelogd op het kennisportaal): Het gebruik van de auditlogger