Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier lees je: 

  • hoe je bij 'Contactmomenten' komt en via welke links je direct naar het zoeken of toevoegen van een contactmoment gaat.
  • hoe je een contactmoment kunt zoeken.
  • hoe je een inkomend contactmoment kunt toevoegen en hoe binnen deze handeling een activiteit ontstaat.
  • hoe je een uitgaand contactmoment kunt toevoegen en hoe er na deze handeling een contactmomenttemplate gegenereerd wordt.
  • hoe je een activiteit aan een contactmoment toevoegt.
  • hoe je een zaak aan een contactmoment toevoegt. 

Meteen naar