Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel

Doelgroep artikel: Beheerders Versie: 6.0 en hoger

Achtergrondinformatie

Op deze pagina is de documentatie van de Berichtenbox te vinden. Uitgelegd wordt hoe dit onderdeel geïntegreerd is in de suite en hoe de verschillende functionaliteiten werken. Eerst volgt er een inleiding op de Berichtenbox. Erna wordt uitgelegd hoe een actie 'Bericht naar de Berichtenbox' ingesteld moet worden die automatisch uitgevoerd wordt tijdens het doorlopen van de zaak. In de laatste paragraaf wordt toegelicht hoe je een Bericht naar de Berichtenbox kunt aanmaken met het uitgaande contactmoment scherm.

De Berichtenbox is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele burgers. Burgers kunnen die met hun DigiD inzien. De Berichtenbox kan gebruikt worden als formeel alternatief voor fysieke post - inclusief berichten met rechtsgevolgen. Dit in tegenstelling tot e-mailberichten. Post in de Berichtenbox heeft namelijk dezelfde juridische waarde als papieren post.

Koppelingen en adapters

De koppeling vanuit de Exxellence Suite naar de Berichtenbox van MijnOverheid komt tot stand over een Digikoppeling. De Digikoppeling stelt organisaties (bijv. een gemeente) in staat om aan te sluiten op bijvoorbeeld de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit betekent dat voor aansluiting op Berichtenbox de organisatie, een Digikoppeling nodig heeft.

Door Exxellence is een Berichtenbox adapter ontwikkeld die (als onderdeel van de Exxellence suite) binnen de ICT architectuur van de organisatie wordt geïnstalleerd. Door de Digikoppeling leverancier binnen de gemeente wordt het van de Exxellence Berichtenbox adapter ontvangen bericht vertaald naar het berichtformaat van de Berichtenbox en hierna doorgezet.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

De volgende eisen en randvoorwaarden gelden voor de koppeling van de Berichtenbox van MijnOverheid met de Exxellence Suite.

  1. Er wordt alleen een Bericht gestuurd naar de Berichtenbox als het gekoppelde BSN authentiek is.
  2. Als er voor het gekoppelde BSN geen account bestaat, op het moment dat het bericht verstuurd moet worden, wordt dit bericht niet doorgezet. Ook niet als later wel een account wordt aangemaakt.
  3. Binnen de Exxellence Suite wordt niet het antwoord bericht en eventuele foutmeldingen vanuit de Berichtenbox opgeslagen. Deze worden alleen binnen de Digikoppeling opgeslagen. Foutmeldingen vanuit de Berichtenbox zijn voor beheerders dus raadpleegbaar via de Digikoppeling. Dus of een document ook aangekomen is bij de Berichtenbox kan worden ingezien via de Digikoppeling.

Lees meer
Voor een uitleg hoe je berichtenbox actie inricht in de ztc, zie het volgende artikel (deze is alleen inzichtelijk als u bent ingelogd in het Kennisportaal): Hoe stel ik binnen een zaaktype de actie ‘Bericht naar Berichtenbox’ in?
Voor een uitleg hoe de berichten vanuit het KCS gestuurd worden naar de Berichtenbox, zie het volgende artikel (deze is alleen inzichtelijk als u bent ingelogd in het Kennisportaal): Hoe worden berichten vanuit het KCS naar de Berichtenbox gestuurd?

Was het artikel nuttig?

Your Rating:
Results:
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star
2 rates

Gerelateerde artikelen