Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel

Doelgroep artikel: Beheerders Versie: 6.0 en hoger

Achtergrondinformatie

Op deze pagina wordt toegelicht hoe de integratie tussen het KCS en Lopende zaken in zijn werk gaat. Eerst volgt een inleiding. In de hoofdstukken erna volgt een uitleg over hoe je in de ZTC de statussen configureert die naar Lopende zaken doorgezet moeten worden en hoe het bericht eruit komt te zien op MijnOverheid.

Inleiding

Met Lopende zaken van MijnOverheid kunnen gemeenten de burger informeren over het verloop van zijn of haar zaak die in behandeling is bij de gemeente. Binnen MijnOverheid wordt hierdoor een historie van zaakstatuswijzigingen opgebouwd, die ook na het sluiten van desbetreffende zaakdossier voor de burger beschikbaar blijft. Zo ontstaat een zaakoverzicht binnen MijnOverheid voor de burger. Het versturen van zaakberichten aan een burger gaat op basis van het Burgerservicenummer (BSN). Elke bij MijnOverheid geregistreerde burger krijgt een postbus voor zaakberichten op basis van het persoonlijk BSN. Bij een statusovergang kan een gemeente controleren of een burger een actieve postbus voor zaakberichten heeft. Zo kan worden vastgesteld of het zinvol is om een zaakbericht voor de betreffende burger naar MijnOverheid te sturen.

De zaakinformatie die op MijnOverheid getoond wordt is beperkt. In het zaakbericht kan een gemeente een verwijzing opnemen naar het zaakdossier op de website van de gemeente. Middels een e-mailbericht naar het persoonlijke e-mailadres wordt de burger geattendeerd op de ontvangstvan één of meerdere zaakstatusupdates in Lopende zaken.

Koppelingen en adapters

De koppeling vanuit de Exxellence Suite naar Lopende zaken van MijnOverheid komt tot stand via een zogenaamde Digikoppeling. Digikoppeling stelt organisaties (bijv. een gemeente) in staat om aan te sluiten op bijvoorbeeld Lopende zaken van MijnOverheid. Dit betekent dat voor aansluiting Lopende zaken de organisatie, een Digikoppeling aansluiting nodig heeft.

Door Exxellence is een LopendeZaken adapter ontwikkeld. Door de Digikoppeling leverancier binnen de gemeente wordt het van de Exxellence LopendeZaken adapter ontvangen bericht doorgezet naar Lopende zaken van MijnOverheid. Als er een zaakbericht verstuurd moet worden dan kan er gecontroleerd worden of de burger een account heeft bij mijn overheid. Als dat het geval is kan het bericht worden verstuurd. Via de webservice Lopende zaken stelt MijnOverheid een gemeente in staat om zaak informatie op basis van het BSN te versturen. Als een burger geen account heeft wordt de foutcode afgevangen. Er wordt geen retry gedaan, de foutmelding wordt gelogd in het beheerportaal.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

De volgende uitganspunten en randvoorwaarden gelden voor de koppeling van Lopende zaken van MijnOverheid met de Exxellence Suite.

  1. Het ZakenMagazijn is het leidende systeem als het gaat om zaakdetails. De informatie die in het Digitaal Loket aan een burger getoond wordt als hij/zij informatie over een zaak wil inzien moet daarom ook uit het ZakenMagazijn komen.
  2. Zaakstatuswijzigingen in een zaak in het ZakenMagazijn worden doorgegeven aan MijnOverheid.
  3. Zaakstatuswijzigingen in een zaak in een back office worden in twee stappen doorgegeven aan MijnOverheid. De back office geeft de wijziging door aan het ZakenMagazijn waarna vanuit daar de wijziging doorgegeven wordt aan MijnOverheid.
  4. Wijzigingen in een zaak mogen met enige vertraging aan MijnOverheid worden doorgegeven. De reden hiervoor is dat, bijvoorbeeld, een gebruiker van het KCS anders bij elke zaakstatus wijziging moet wachten tot deze ook aan MijnOverheid doorgegeven is.
  5. Er wordt alleen een status doorgezet naar Lopende zaken als het gekoppelde BSN authentiek is.
  6. De koppeling zet periodiek de zaakstatus wijzigingen door waarbij gecheckt wordt of het betreffende BSN een account heeft bij MijnOverheid en zoja dan wordt het zaakbericht verstuurd. De zaakberichten die verstuurd worden, zijn afgeleid van het ZakenMagazijn. De beheerder kan instellen hoe vaak het proces waarmee zaakstatussen worden doorgezet naar MijnOverheid, moet plaatsvinden.
  7. Zaakstatussen waarvoor er, voor het gekoppelde BSN, geen account bestaat, op het moment van de status wijziging, worden nooit doorgezet, ook niet als later wel een account wordt aangemaakt.
  8. Wijzigingen in een zaak die niet verstuurd kunnen worden omdat de webservice die checkt of een BSN een account heeft of de Digikoppeling niet bereikbaar zijn blijven bewaard. Deze wijzigingen worden in een later stadium alsnog verstuurd middels een periodiek proces.
  9. Wijzigingen in een zaak die niet verstuurd kunnen worden omdat er een fout opgetreden is blijven bewaard inclusief de ontvangen foutmelding.
  10. Het versturen van updates naar lopende zaken is een asynchroon proces. Er komt geen medewerker aan te pas waardoor het niet mogelijk is om foutmeldingen te laten zien in het KCS. Wel worden fouten geregistreerd in het zaaksysteem, deze zijn in te zien via het beheerportaal. Tevens worden deze foutmeldingen weggeschreven naar een log file.Beheer en gebruiksfuncties.