Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel

Doelgroep artikel: BeheerdersVersie: 7.1 en hoger

Achtergrondinformatie

De Exxellence suite kan op twee verschillende manieren op de NHR aangesloten worden namelijk via de NHR plugin of via de KvK-API plugin. de NHR plugin biedt alleen de mogelijkheid om organisaties en vestigingen op te zoeken op basis van een KvK-nummer of een vestigingsnummer. In tegenstelling tot de NHR-plugin heeft de Kvk-API plugin ook de mogelijkheid om, naast het vestigingsnummer en KvK-nummer, te zoeken op velden zoals naam, postcode en huisnummer. 

De KvK-API plugin is beschikbaar vanaf versie 7.1. Daarnaast zijn vanaf 7.1 de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden van toepassing:

Één Authentieke bron

Veel problemen met het zoeken naar bedrijven werden veroorzaakt doordat er verschillende bronnen door elkaar heen werden gebruikt. In de praktijk blijkt dat dit ervoor zorgt dat het werken met bedrijven in de Exxellence Suite onnodig complex wordt gemaakt en niet meer goed uit te leggen is, zeker niet aan een eindgebruiker die slechts een enkele keer in de Suite werkt. Daarom is besloten om voortaan hetzelfde uitgangspunt te hanteren als bij het zoeken naar personen.

Het uitgangspunt is:

  • In 7.1 wordt nog maar één authentieke bron ondersteund voor het opzoeken van bedrijven en vestigingen. Als de NHR beschikbaar is dan wordt deze als authentieke bron gebruikt. Als deze niet beschikbaar is kan het interne GegevensMagazijn worden gevuld en als authentieke bron worden gebruikt.

Contactpersonen

Voorheen was het mogelijk om per bedrijf ook contactpersonen vast te leggen. Uit de praktijk blijkt dat deze functionaliteit geen toegevoegde waarde had omdat dit slechts heel beperkt gebruikt werd. Echter deze functionaliteit maakt het werken met bedrijfsgegevens wel onnodig complex. Daarom wordt vanaf 7.1 het opslaan van contactpersonen bij bedrijven in het GegevensMagazijn niet langer worden ondersteund. Het blijft natuurlijk wel mogelijk om contactpersonen van bedrijven bij zaken op te slaan. Voor de eindgebruiker betekent dit dat in het KCS, bij de organisatie het tabblad contactpersonen niet meer wordt weergegeven. En op het procesparameter scherm hoeft geen contactpersoon meer te worden geselecteerd. In het formulier kunnen alsnog de gegevens van de contactpersoon handmatig worden ingevuld.

Het Uitgangspunt is:

  • In 7.1 wordt het opslaan van contactpersonen bij bedrijven in het Exxellence GegevensMagazijn niet meer ondersteund. Het blijft nog wel mogelijk om contactpersonen bij zaken op te slaan. En bestaande contactpersonen blijven natuurlijk gewoon aan de bestaande zaken gekoppeld.

Authentieke gegevens worden niet aangepast

Wanneer in het KCS wordt gezocht op een KvK-nummer dan worden in het zoekresultaat ook alle vestigingen met hetzelfde KvK-nummer weergegeven. Wanneer er dan op een vestiging wordt geklikt dan worden de details van de vestiging opgevraagd uit de NHR. Nu blijkt dat het soms voorkomt dat in de detailgegevens van de vestiging geen KvK-nummer wordt terug gegeven. Er is besloten om in dit geval de authentieke detailgegevens van de vestiging niet aan te vullen met het KvK-nummer. De oplossing is dat de authentieke bron (NHR) ervoor zorgt dat de juiste gegevens worden aangeleverd. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de gegevens uit de authentieke bron verbeterd wordt.

Het uitgangspunt is:

  • De NHR zorgt voor de aanlevering van de juiste gegevens. In de Exxellence Suite worden de gegevens uit een (authentieke) bron niet bewerkt.

Lees meer

Voor meer informatie over het configureren van de NHR plugin of KvK api, lees het volgende artikel (deze is alleen inzichtelijk als u bent ingelogd): Hoe kan ik de NHR plugin of kvK-api configureren?

Was het artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen