Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel


Doelgroep artikel: Beheerders Versie: 6.1 en hoger

Achtergrondinformatie

De iNavigator koppeling maakt het mogelijk om zaaktypen en de daarbij behorende (archief)kenmerken in iNavigator te beheren en in de Exxellence Suite te gebruiken.Vanuit iNavigator kunnen de algemene zaaktype kenmerken, de resultaattypes met de bijbehorende archiefgegevens en de documenttypen beheerd worden. In de Exxellence Suite kunnen, in de ZaaktypeCatalogus, geavanceerde processen met uitgebreide eigenschappen worden ingericht welke niet in de iNavigator beheerd kunnen worden. Daarom wordt het zaaktypeproces, de statussen en de eigenschapsgroepen met de eigenschappen niet vanuit iNavigator geïmporteerd.

Werking adapter

De adapter wordt periodiek geactiveerd door het planningsmechanisme van de Exxellence MidOffice waarbij de interval (standaard 15 minuten) instelbaar is. Zodra de adapter wordt geactiveerd, kijkt de adapter of er, in de ingestelde directory, een nieuwe export bestand staat. Als er een nieuw bestand wordt gevonden dan wordt deze in de Exxellence ZaaktypeCatalogus geïmporteerd.

Uit het export bestand worden nieuwe zaaktypen geïmporteerd en gewijzigde zaaktypen worden bijgewerkt. Daarnaast worden nieuwe resultaattypes en documenttypes toegevoegd of, als ze gewijzigd zijn, overschreven met de nieuwe versie. De datum/tijd velden in de iNavigator export bestand worden ingekort op alleen de datum. Verwijderde zaaktypen worden niet automatisch verwijderd of gedeactiveerd.

Documenttypes en resultaattypes

De documenttypes en resultaattypes worden in de zaaktypes gebruikt en worden daarom als eerste verwerkt.

Op de documenttypes en resultaattypes is geen versiebeheer van toepassing daarom worden nieuwe types toegevoegd en gewijzigde types worden overschreven door de types die in de export zijn aangepast. Behalve de selectie van de documentmodellen.

Zaaktypes

Uit de iNavigator export worden van het zaaktype de gegevens overgenomen die in het Exxellence BeheerPortaal op het tabblad Algemeen, Documenttypen, Resultaattypen en deels op het tabblad Overige te vinden zijn. Het proces en de eigenschappen worden alleen de eerste keer uit iNavigator overgenomen en kunnen daarna via het Exxellence BeheerPortaal worden beheerd. Bij een update worden de processen en eigenschappen niet meer uit iNavigator overgenomen.


Zaaktypen worden alleen geïmporteerd indien het veld “actief” de waarde “Ja” bevat. In de iNavigator is dan het veld Geldig van wél gevuld en het veld Geldig tot niet. In de Exxellence Suite heeft het zaaktype zelf geen startdatum of einddatum maar heeft iedere versie, van het zaaktype, een eigen start en einddatum. De velden “actueel-van” en “actueel-tot” worden niet gebruikt om het zaaktype te activeren of te deactiveren.

Activatie en autorisatie geïmporteerde zaaktypen

De autorisatie van zaaktypen is geen onderdeel van de iNavigator koppeling. Voor nieuwe zaaktypen zal eenmalig de autorisatie ingeregeld moeten worden via het Exxellence BeheerPortaal.

Nieuwe zaaktypen en wijzigingen op een zaaktype leiden bij een import altijd tot een nieuwe conceptversie van het zaaktype. Deze conceptversie wordt niet automatisch geactiveerd en bestaande versies worden niet automatisch gedeactiveerd. De activatie en de activatie voert de medewerker uit via het Exxellence BeheerPortaal en hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande formulieren en de werkprocessen van de medewerkers.

Referentie en afgeleide zaaktypes

Wanneer een geïmporteerd zaaktype een afgeleid zaaktype is dan wordt het proces en de eigenschapsgroepen overgenomen van het referentiezaaktype.

Resultaattypen en documenttypen die in het proces gebruikt worden moeten ook aan het zaaktype gekoppeld zijn. Als deze niet (meer) aanwezig zijn in de import maar wel in het proces worden gebruikt dan worden deze vanuit het proces alsnog  aan het zaaktype gekoppeld. Deze kunnen verwijderd worden door ze uit het proces te verwijderen.

Lees meer
Zie voor meer informatie hoe je de koppeling moet gebruiken de volgende how to (die is alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Kennisportaal): Hoe kan ik de iNavigator koppeling gebruiken?