Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanaf versie 7.0 is het mogelijk om meerdere mailboxen in het KCS in te laden. E-mails kunnen direct gekoppeld worden aan een bestaande zaak. De email en bijbehorende bijlagen worden als samengesteld document opgenomen bij de zaak. Meer informatie is te vinden in de how-to's, zie hiervoor het overzicht hieronder. Let op: dit overzicht is alleen zichtbaar als u ingelogd bent. 

Inhoud