Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier lees je: 

  • hoe je gadgets kunt instellen die op je startscherm getoond worden.
  • over welke statusindicaties een zaak of activiteit kan beschikken.
  • wat een attendering is en waarvoor deze ingezet wordt.

Meteen naar

Gadgets instellen


Een gadget is een mini-applicatie waarmee je een extra functionaliteit aan het startscherm van het KCS kunt toevoegen (denk aan de weergave van notities of het weer in ‘Buienradar’). Om gadgets te configureren klik je op de knop ‘Gadgets configureren’. Zie Figuur 1

 Figuur 1.1 De knop 'Gadgets configureren'

 Figuur 1 De knop 'Gadgets configureren'

Je krijgt vervolgens verschillende mogelijkheden te zien, zie Figuur 2. Je kunt een gadget toevoegen, de lay-out (weergave in het aantal kolommen) van het startscherm wijzigen en alle standaardinstellingen herstellen. De knop ‘Herstel standaardinstellingen’ is alleen zichtbaar wanneer je de indeling van je scherm aangepast hebt.

 Figuur 1.2 'Gadgets configureren'

 Figuur 2'Gadgets configureren'

Als je klikt op ‘Gadget toevoegen’, kom je in het scherm van Figuur 3 terecht.

Figuur 1.3 'Gadget toevoegen'

Figuur 3 'Gadget toevoegen'

Wanneer je de gewenste gadget vervolgens selecteert en je op ‘Toevoegen’ klikt, zal de gadget zichtbaar zijn op je startscherm. Indien je merkt dat er een probleem optreedt op het moment dat je dezelfde gadget meer dan één keer aan een pagina toevoegt (waardoor bijvoorbeeld de inhoud niet verschijnt), kun je het beste de tweede gadget weer verwijderen.

Statusindicaties in het KCS


Binnen het KCS beschikken zaken en activiteiten over statusindicaties. Zie Figuur 4 voor de mogelijke statusindicaties van een zaak of activiteit. 

Figuur 1.4 Statusindicaties in het KCS

Figuur 4 Statusindicaties in het KCS

Voor de statusindicaties ‘In behandeling’, ‘In behandeling na geplande einddatum’ en ‘Opgeschort’ geldt dat de zaak/activiteit nog niet is afgehandeld. De indicaties ‘Nog niet betaald’ en ‘Betaald’ worden alleen getoond bij zaken die betaald moeten worden (producten/diensten waarvoor de persoon of een organisatie moet betalen). Wanneer geklikt wordt op het icoon bij een zaak met de aanduiding ‘Bekijk afhandeling’, verschijnt er een visuele weergave van de procesvoortgang van de zaak.

Statusindicaties zijn zichtbaar binnen het tabblad 'Werkvoorraad', zoekresultaten van zaken en zoekresultaten van activiteiten.

Attenderingen


Om klanten (burgers, bedrijven en instellingen) optimaal van dienst te zijn, beschikt het KCS over de mogelijkheid om attenderingen in te zetten. In Figuur 5 zie je een voorbeeld van een attendering in het KCS. Een ander voorbeeld is dat de melder heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van de afhandeling van de zaak. Je ziet bij de zaak een attendering verschijnen, zodat je niet vergeet de klant te informeren over de afhandeling van de zaak. Ook is er een attendering mogelijk waarmee wordt aangegeven dat de zaak geen verantwoordelijke heeft. Per zaaktype kan de applicatiebeheerder van het KCS attenderingen instellen. Hoe dit werkt lees je in het hoofdstuk Instellen attenderingen bij zaak-, persoon- en adresdetails

Voor een persoon kunnen ook attenderingen gebruikt worden in de volgende situaties: een telefoonnummer van de persoon is niet bekend, een e-mailadres van de persoon is niet bekend of er is sprake van een geheimhoudingsindicatie.

Figuur 1.5 Voorbeeld van een attendering

Figuur 5 Voorbeeld van een attendering