Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit artikel is van toepassing op versie 7.2 en hoger

In versie 7.2 zijn er een paar aanpassingen gedaan die het voor samenwerkende gemeenten mogelijk maken om met hun eigen identiteit te communiceren vanuit de Berichtenbox. Hiervoor is de berichtenboxadapter uitgebreid. Om dit te realiseren is het per zaaktype mogelijk gemaakt om een RSIN toe te voegen. Deze RSINs worden omgezet naar gemeentenamen. In het BeheerPortaal kan daarmee per zaaktype aangegeven worden welke organisatie de eigenaar is van dit zaaktype. Ook kan er in het overzicht met zaaktypes gefilterd worden op de organisaties die eigenaar kunnen zijn van een zaaktype. Zo kun je in één oogopslag bijvoorbeeld zien welke zaaktypes voor organisatie x zijn (dat kan een van de gemeenten zijn in een samenwerkingsverband). In het KCS is ook een filtering op zaaktypes toegevoegd, zodat het makkelijker is om alleen de zaaktypes te tonen van een bepaalde organisatie, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een zaak of het opzoeken van zaken.

Een consultant van Exxellence zal ondersteunen bij de inrichting van de Suite voor samenwerkende gemeenten.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de meergemeente-functionaliteit en de impact die de meergemeente-functionaliteit heeft in de Suite, de volgende how to (deze is alleen inzichtelijk als u bent ingelogd op het kennisportaal): Het gebruik van de meergemeente-functionaliteit.