Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanaf versie 7.0 is Objectregistratie een functionele uitbreiding van zaakgericht werken in de Exxellence Suite. Hierbij kunnen objecten die niet onder beheer van het zaaksysteem vallen aan de zaak gekoppeld worden. Denk bijvoorbeeld aan objecten uit de openbare ruimte zoals bushokjes en prullenbakken. Burgers kunnen met deze nieuwe functionaliteit meldingen doen over bijvoorbeeld een bushokje dat kapot is. Er wordt dan een zaak aangemaakt waar dit object (het bushokje) direct aan gekoppeld is. De KCS medewerker kan de zaak dan oppakken en ook zien of er meerdere zaken bij een object zijn aangemaakt, bijvoorbeeld door andere burgers. Ook KCS medewerkers kunnen vanuit objecten zaken aanmaken namens burgers.

Benieuwd naar de webinar over objectregistratie, deze kun je hier bekijken (hiervoor dient u ingelogd te zijn in het Kennisportaal).

Inhoud