Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op deze pagina staat wat er in de 8.1 is opgeleverd. Hierbij zijn eerst de grote functionaliteiten waarvoor aanpassingen zijn gedaan apart benoemd en per onderdeel is uitgelegd wat de aanpassingen zijn. Er wordt indien aanwezig verwezen naar de how to's, waarin in detail wordt beschreven hoe de functionaliteit werkt. Onderaan de pagina staan de releasenotes waarin alle aanpassingen staan die gedaan zijn in de 8.1. 

Bewerken document 

Klanten die Alfresco gebruiken kunnen met 8.1 gebruik gaan maken van het direct bewerken van documenten. Op Alfresco is namelijk een sharepoint interface beschikbaar en dat protocol is benodigd voor direct bewerken. Een KCS medewerker kan met deze functionaliteit direct een document openen vanuit het KCS om te gaan bewerken, zonder deze eerst te downloaden en uploaden. Wanneer een document wordt bewerkt dan is dit zichtbaar in het KCS zodat andere gebruikers weten dat het document bewerkt wordt en het bewerken eenvoudig hervat kan worden door diegene die het bewerken is gestart. Wanneer de bewerking is voltooid dan kan de gebruiker dat aangeven en wordt de bewerkte versie opgeslagen als nieuwe versie bij de zaak. Verder kan de bewerker eventueel nog overige metadata aanpassen zodat duidelijk is welke aanpassingen zijn doorgevoerd en wat de reden hiervan was.

Het in- en uitchecken van documenten blijft ook gewoon beschikbaar naast het bewerken van documenten. Het verschil is dat je bij het in- het uitchecken een document eerst lokaal moet downloaden. Na je aanpassingen moet je die weer uploaden (inchecken). 

Zie voor meer informatie de volgende how to's:

Hoe kan ik een document direct bewerken?

Hoe kan ik een document uitchecken en weer inchecken?

Eindverantwoordelijke afdeling

Bij de zaak kan een eindverantwoordelijke afdeling worden toegevoegd. De standaard eindverantwoordelijke afdeling kan ingericht worden per zaaktype. Ook kan voor het gehele systeem in 1 keer bepaald worden of de eindverantwoordelijke afdeling overal een verplicht veld is. Bij het toevoegen van zaken via eformulieren of via de knop 'zaak toevoegen' zal de eindverantwoordelijke afdeling die is ingesteld bij het zaaktype worden toegevoegd als betrokkene bij de zaak. Hiervoor is de nieuwe rol 'eindverantwoordelijke afdeling' toegevoegd bij de betrokkenen. Indien er geen eindverantwoordelijke afdeling bekend is dan zal er ook geen eindverantwoordelijke afdeling toegevoegd worden aan de zaak. Bij het toevoegen van zaken via de postkamer kan er afgeweken worden van de eindverantwoordelijke afdeling. Standaard staat in de postkamer ook de bij het zaaktype ingerichte eindverantwoordelijke afdeling voorgeselecteerd, hier kan echter ook een andere afdeling gekozen worden waarna deze als eindverantwoordelijke aan de zaak zal worden toegevoegd.

Om ook te voldoen aan de RGBZ bevat het veld eindverantwoordelijke afdeling in de ZTC ook een optie 'anders', deze is alleen beschikbaar indien de eindverantwoordelijke afdeling niet verplicht is om in te richten bij het zaaktype of bij de zaken van dit zaaktype. Bij keuze voor optie 'anders' verschijnt er een vrij invulveld. Wat in dit veld wordt ingevuld is alleen opgeslagen bij het zaaktype en zal niet opgeslagen worden bij de zaak. 

Zie voor meer informatie de volgende how-to's:

Hoe kan ik een eindverantwoordelijke afdeling inrichten in de ZTC?

Hoe maak ik eindverantwoordelijke afdeling een verplicht veld bij alle zaaktypes?

Hoe kan ik voor grote hoeveelheden bestaande zaken de eindverantwoordelijke afdeling toevoegen of wijzigen?

Betrokkene wijzigen

Het is vanaf versie 8.1 mogelijk om betrokken bij een zaak te wijzigen. Tot versie 8.1 konden betrokkenen alleen gewijzigd worden door de betrokkene te verwijderen en opnieuw toe te voegen. 
Bij het tabblad betrokkenen van de zaak is nu naast het verwijdericoon ook een wijzigicoon te zien. Door op dit icoon te klikken kan de betrokkene gewijzigd worden. Dit kan alleen als de rol en het type hetzelfde zijn gebleven. 
Een belanghebbende van type persoon kan dus alleen gewijzigd worden in een andere belanghebbende van type persoon. 

Postkamer performance

De architectuur van de postkamer is gewijzigd zodat de postkamer bestanden sneller worden opgehaald. Functioneel is er niets veranderd, op de verplaatsing van een aantal instellingen na van de FrontOffice naar de MidOffice. Meer hierover op de volgende pagina: Instellingen postkamer.

Meer informatie over de performance verbetering van de postkamer is te vinden in   ES-3845 - Getting issue details... STATUS

DMS RMA Plugin

Met de RMA vernietigservice kunnen vanuit een externe applicatie zaken vernietigd worden. Voor een vernietigde zaak wordt een complete log-file geretourneerd met daarin gedetailleerde informatie van alle verwijderde gegevens. Meer informatie is hier te vinden DMS-RMA (let op, hiervoor moet je ingelogd zijn)

DigiD 4

Er is tijdens de ontwikkeling van de 8.1 ook gewerkt aan ondersteuning van DigiD 4, deze is uitgeleverd op versie 8.1.02.00. DigiD 4 biedt ondersteuning voor Eenmalig Inloggen (EI). Het wordt zo mogelijk dat inwoners die bij een ander digitaal loket ingelogd zijn met DigiD, deze sessie kunnen vasthouden en bij het gemeente loket niet opnieuw in hoeven te loggen met DigiD. Voor DigiD 4 wordt een sessie time-out gehanteerd van 15 minuten. Meer informatie hierover is te vinden op de volgende pagina: Hoe werkt DigiD Eenmalig inloggen?

CAB 

Voor het CAB zijn in de 8.1 een aantal verbeterpunten doorgevoerd. Het gaat om de volgende punten:

 • SD-29082 Zichtbaar maken van de Registratiedatum in het documentenoverzicht.
  • In het overzicht met documenten in een zaak en in het overzicht met documenten dat je krijgt na het zoeken via 'Documenten' > 'Document zoeken'. is een kolom 'Registratiedatum' toegevoegd. Deze kolom staat standaard uit. Als de kolom aan wordt gezet is de registratiedatum van het document zichtbaar. Zie afbeelding > 
 • SD-27528 Optie 'geen rol' toevoegen bij inrichting autorisaties.
  • De Optie "geen" rol is toegevoegd bij inrichting Zaaktype-autorisaties - Rechten per zaaktype, omdat het soms wenselijk is dat iemand juist geen rol heeft en als je eenmaal een rol gekozen had kon je die niet meer makkelijk uitgevinkt krijgen. Zie afbeelding >
 • SD-29166 Activiteit makkelijk nogmaals in behandeling kunnen nemen.
  • In het activiteitdetails scherm is nu de knop 'Behandelen' altijd zichtbaar, ook als de activiteit al in behandeling is genomen. Dit was een wens van meerdere klanten, zodat je de activiteit op verschillende momenten meerdere keren achter elkaar kunt behandelen. Als je bijvoorbeeld iemand nogmaals moet bellen als diegene niet op nam. Je kunt nu weer steeds een toelichting typen als je de activiteit in behandeling neemt. Deze verschijnt in het overzicht met statussen. Dit werkte ook al voor de 7.0 zo, maar was in afstemming met de themagroep KCS aangepast. Na praktijkervaringen blijkt het toch niet wenselijk zoals het een paar jaar terug bedacht was. Zie afbeelding >
 • SD-9798 Als een persoon overleden is dan moet dit in het zoekresultaat al getoond worden.
  • Er is een extra kolom 'Datum overlijden' toegevoegd aan het overzicht met zoekresultaten van personen. Die kolom staat standaard aan. De kolom is ook toegevoegd bij het personen tabblad op de adres details pagina. Zie afbeelding >

 • SD-29083 Er wordt een waarschuwing gegevens als template nog in gebruik is binnen een zaaktype
  • Er wordt nu een waarschuwing in een tussenscherm gegeven bij het verwijderen van een template die gebruikt wordt binnen een actie bij een zaaktype. Daarnaast wordt ook aangegeven wanneer de template van het type Contactmoment en Documenteren zaaktypen is of als het template eindigt op PR omdat deze dan waarschijnlijk door BPEL gebruikt wordt. Zie afbeelding > 

Overige functionele aanpassingen/verbeteringen

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd. Hieronder worden er een paar genoemd.

SD-24805 > De maximale lengte van de naam van een documentmodel als je die toevoegt in het BeheerPortaal, is vergroot van 30 naar 60 karakters.

SD-27504 > Het veld Autorisatiefunctie in het KCS als je een medewerker toevoegt onder Organisatie > Medewerkers is verplicht geworden.

SD-29144 > Als de geslachtsaanduiding in de AVG Matrix uitgevinkt is, dan kan het formulier die aan een set is gekoppeld waarbij de geslachtsaanduiding uitgevinkt is, weer doorlopen worden zonder foutmelding en wordt de geslachtsaanduiding gevuld met een O van Onbekend.

SD-29323 > Er is een nieuw filter toegevoegd aan de batchverwerking 'Sluiten van zaken ouder dan X dagen/weken/maanden/jaren'. Met dit filter worden zaken gesloten die ouder dan het opgegeven aantal dagen, weken, maanden of jaren zijn (op basis van de startdatum) en waarbij het zaaktype behoort tot de geselecteerde zaaktype(s). De einddatum van de zaak wordt gezet op de startdatum, huidige datum of geplande einddatum van de zaak. 

Release notes

Legenda

Bug
Nieuwe functionaliteit


{anchor: jenkins}

8.1.04.14 (02-09-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.13 (19-08-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.12 (05-08-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.11 (22-07-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.10 (08-07-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.09 (24-06-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.08 (27-05-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.07 (12-05-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.06 (29-04-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.05 (15-04-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.04 (01-04-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.03 (18-03-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.02 (04-03-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.01 (18-02-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.04.00 (04-02-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.11 (21-01-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.10 (07-01-2021)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.09 (10-12-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.08 (26-11-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.07 (12-11-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.06 (29-10-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.05 (15-10-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.04 (21-09-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.03 (03-09-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh

8.1.03.02b349 (20-08-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant
Loading...
Refresh


8.1.03.02b341 (06-08-2020)

Let op! Deze release bevat een bug dus kan niet op een productieomgeving van een klant geïnstalleerd worden. De bug is dat de lijst met gebruikers in het KCS en BeheerPortaal leeg is. Dit is opgelost in de volgende release over twee weken.

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant
Loading...
Refresh


8.1.03.01 (23-07-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.03.00 (09-07-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.02.03 (11-06-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.02.02 (28-05-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant
Loading...
Refresh


8.1.02.01 (14-05-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant
Loading...
Refresh


Zaak DMS ZDS1.1 - 8.1.1 (06-05-2020)

Toevoegen ondersteuning voor Zaak-DMS 1.2 operatie ontkoppelZaakdocument_Di02 voor ZorgNet.

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant
Loading...
Refresh

8.1.02.00 (30-04-2020)

Er is een patchrelease uitgebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het nummer is opgehoogd naar 8.1.02.00. Dit omdat vanaf deze versie een koppeling met DigiD Eenmalig inloggen (EI) beschikbaar is.
Meer informatie hierover is te vinden op de volgende pagina: 
Hoe werkt DigiD Eenmalig inloggen?

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.01.01 (16-04-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.01.00 (02-04-2020)

Er is een patchrelease uitgebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het nummer is opgehoogd naar 8.1.01.00. Dit omdat er nieuwe functionaliteit binnen het digitaal ondertekenen is toegevoegd. Bij het ondertekenen van een document in ValidSign, kan de ondertekenaar weigeren het document te ondertekenen. De reden van weigering wordt nu automatisch toegevoegd in een tekstbestand aan de zaak, net zoals de evidence summary als er wel getekend wordt.

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.00.03 (19-03-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.00.02 (05-03-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.00.01 (20-02-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
Refresh


8.1.00.00 (06-02-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant Fix Version/s
Loading...
RefreshZaak DMS ZDS1.1 - 8.1.0 (23-01-2020)

Eerste release Zaak-DMS 1.1 voor Exxellence Suite 8.1. bevat alle functionaliteit van ZDS1.1 - 8.0.1.

en ook ondersteuning voor status type omschrijving voor iburgerzaken.

LET OP: upgrade eerst de Exxellence Suite naar 8.1.00.01

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Key T product release note klant
Loading...
Refresh


 • No labels