Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hieronder wordt een aanbeveling gegeven van de benodigde resources voor de diverse onderdelen van de Exxellence Suite 9.0. Aanbevelingen t.b.v. geheugen en disk hebben betrekking op hoeveel voor de Exxellence applicaties beschikbaar is. Er zal worden aangegeven welke software onderdelen er op de server moeten gaan draaien en wat voor hardware componenten hiervoor noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het aantal geïnstalleerde processen en het aantal te verwachten gebruikers kan het noodzakelijk zijn om de beschreven hardware verder op te schalen.

Exxellence Loket Server

Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 40 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

NB: Met het bijhouden van gebruiksstatistieken in de PostgreSQL database, zal de benodigde hoeveelheid diskspace in de loop der tijd geleidelijk verder toenemen.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • OpenJDK 11
 • Apache Tomcat 9.0.37

Databases

 • PostgreSQL 10.12; al dan niet ook op de Loket server geïnstalleerd. Databases moeten geconfigureerd zijn voor de UTF-8 karakterset.

Exxellence KCS Server

Processor

Aanbevolen 4 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 40 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

NB: Met het bijhouden van gebruiksstatistieken in de PostgreSQL database, zal de benodigde hoeveelheid diskspace in de loop der tijd geleidelijk verder toenemen.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • OpenJDK 11
 • Apache Tomcat 9.0.37

Databases

 • PostgreSQL 10.12; al dan niet ook op de KCS server geïnstalleerd. Databases moeten geconfigureerd zijn voor de UTF-8 karakterset.

Exxellence Formulieren Server

 Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen


Disk

Minimaal 40 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

NB: Met het bijhouden van gebruiksstatistieken in de PostgreSQL database, zal de benodigde hoeveelheid diskspace in de loop der tijd geleidelijk verder toenemen.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • OpenJDK 11
 • Apache Tomcat 9.0.37

Databases

 • PostgreSQL 10.12; al dan niet ook op de Formulieren server geïnstalleerd. Databases moeten geconfigureerd zijn voor de UTF-8 karakterset.

Exxellence BeheerPortaal Server

Processor

Dual Xeon of beter; minimaal 2, bij voorkeur 4 processoren.

Geheugen

Minimaal 4 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 40 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

NB: Met het bijhouden van gebruiksstatistieken in de PostgreSQL database, zal de benodigde hoeveelheid diskspace in de loop der tijd geleidelijk verder toenemen.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • OpenJDK 11
 • Apache Tomcat 9.0.37

Databases

 • PostgreSQL 10.12; al dan niet ook op de BeheerPortaal server geïnstalleerd. Databases moeten geconfigureerd zijn voor de UTF-8 karakterset.

Exxellence Applicatie Service Bus Server

De Exxellence applicatie service bus server zorgt er binnen de Exxellence Suite voor dat alle beschikbare functionaliteit op één centrale plek beschikbaar is voor andere applicaties. Het loket, KCS en BeheerPortaal roepen geen services aan van de verschillende Exxellence MidOffice server(s) maar services op de applicatie service bus. De applicatie service bus zorgt er vervolgens voor dat de aanroep doorgestuurd wordt naar de Exxellence MidOffice server waar de betreffende service daadwerkelijk op geïnstalleerd is. Deze scheiding zorgt ervoor dat er meerdere Exxellence MidOffice server(s) gebruikt kunnen worden zonder dat loket, KCS en BeheerPortaal hier expliciet weet van hoeven te hebben. De Exxellence applicatie service bus server bestaat uit twee delen; WSO2 en JUDDI. Beide delen dienen op dezelfde server geïnstalleerd te worden.


Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen


Disk

Minimaal 30 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

WSO2:

 • OpenJDK 11
 • WSO2 Enterprise Integrator 6.6.0

JUDDI:

 • OpenJDK 8 update 222 of hoger
 • Apache JUDDI 3.3.6
 • Apache Tomcat 9.0.22

Databases

 • PostgreSQL 10.12; al dan niet ook op de applicatie service bus server geïnstalleerd.

Exxellence MidOffice server(s)

In de Exxellence Suite 8.0 bestaat de mogelijkheid om meer dan één Exxellence MidOffice server te gebruiken. Als gekozen wordt voor meer dan één Exxellence MidOffice server dient gekeken te worden naar de exacte verdeling van de services over deze servers. Onderstaande resources zijn een indicatie voor een standaard Exxellence MidOffice server. Het is verstandig om, middels een infra scan, een betere inschatting te maken van de benodigde resources.


Processor

Afhankelijk van aantal geïnstalleerde componenten en grootte gemeente.

Geheugen

Afhankelijk van aantal geïnstalleerde componenten en grootte gemeente.

Disk

Afhankelijk van aantal geïnstalleerde componenten en grootte gemeente.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

MidOffice:

 • OpenJDK 11
 • WildFly 19.1.0

Databases

Er kan voor de MidOffice een keuze gemaakt worden uit:

 • Oracle DB 18.x,19.x niet op de MidOffice server geïnstalleerd.
 • PostgreSQL 10.12; al dan niet ook op de MidOffice server geïnstalleerd.

Randvoorwaarden:

 • Databases moeten geconfigureerd zijn voor de UTF-8 karakterset.
 • Voor de benodigde grootte van de databases kan alleen een indicatie worden gegeven aangezien dit zeer sterk afhangt van met name de hoeveelheid zaken die door de Exxellence Suite moet worden verwerkt:
  • Exxellence GegevensMagazijn: 10 kB per inwoner (bij vulling van Gegevensmagazijn m.b.v. ETL)
  • Exxellence ZakenMagazijn: 500 kB per zaak
  • Exxellence BelastingMagazijn: 100 kB per inwoner
  • Overige databases: minder dan 100 MB
 • Benodigde rechten op de database om de suite kunnen installeren of onderhoud te kunnen doen (Oracle):
  • GRANT CONNECT
  • Unlimited tablespace op de voor het schema geconfigureerde default tablespace
  • CREATE INDEXTYPE
  • CREATE PROCEDURE
  • CREATE SEQUENCE
  • CREATE SYNONYM
  • CREATE TABLE
  • CREATE TRIGGER
  • CREATE TYPE
  • CREATE VIEW


Indien Active-BPEL op een Exxellence MidOffice server geïnstalleerd wordt dient rekening gehouden te worden met de volgende additionele resources.


Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 30 GB extra met mogelijkheid tot uitbreiding.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

Active-BPEL:

 • Java SE 5 update 22 of hoger
 • Apache Tomcat 5.5.27
 • Active-BPEL 4.0

Databases

Er kan voor de BPEL een keuze gemaakt worden uit:

 • Oracle DB 12.x; niet op de MidOffice server geïnstalleerd.
 • MySQL (versie 5.0, 5.1 of 5.5); al dan niet ook op de MidOffice server geïnstalleerd.

Randvoorwaarden:

 • Databases moeten geconfigureerd zijn voor de UTF-8 karakterset.
 • Voor de benodigde grootte van de databases kan alleen een indicatie worden gegeven aangezien dit zeer sterk afhangt van met name de hoeveelheid zaken die door de Exxellence Suite moet worden verwerkt:
  • Exxellence BPEL: initieel 20 GB indien de database regelmatig wordt opgeschoond
 • Benodigde rechten op de database (Oracle):
  • GRANT CONNECT
  • Unlimited tablespace op de voor het schema geconfigureerde default tablespace
  • CREATE INDEXTYPE
  • CREATE PROCEDURE
  • CREATE SEQUENCE
  • CREATE SYNONYM
  • CREATE TABLE
  • CREATE TRIGGER
  • CREATE TYPE
  • CREATE VIEW

Exxellence Alfresco Server

Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 50 GB met mogelijkheid tot uitbreiding (dit systeem zal als primair DMS voor het ZaakSysteem gebruikt worden, waardoor het aantal opgeslagen documenten, en daarmee het disk space gebruik,  in de loop der tijd verder toe zal nemen).

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • OpenJDK 8 update 222 of hoger
 • Apache Tomcat 7.0.59
 • Alfresco Community 5.2 64 bit

Databases

 • PostgreSQL 10.12; liever niet ook op de Alfresco server geïnstalleerd. Databases moeten geconfigureerd zijn voor de UTF-8 karakterset.


Audit Logger

Indien gebruik gemaakt wordt van de Audit Logger functionaliteit in de Exxellence Suite, zal er een Cassandra Server aanwezig moeten zijn waarop de audit logs opgeslagen worden en een Wildfly Server waarop de Audit Logger Service voor gebruik door de Exxellence Suite componenten gedeployed wordt en waarmee het gebruik van Cassandra ontsloten wordt. Het is mogelijk om de Cassandra en Wildfly functionaliteit op één server te combineren, als de load voor de betreffende klantomgeving beperkt blijft.

Cassandra Server

Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 100 GB met ruime mogelijkheid tot uitbreiding. Als vuistregel moet 50% lege ruimte aangehouden worden voor het interne Cassandra 'compaction' proces.

NB: De benodigde hoeveelheid diskspace is in hoge mate afhankelijk van het aantal gebruikers, het aantal update/read transacties, de grootte van de update delta’s en hoeveel jaren de audit logging bewaard moet blijven. Het is belangrijk dat de hoeveelheid beschikbare diskspace eenvoudig bijgeschaald kan worden op basis van de specifieke gebruikssituatie bij een gemeente. Eventueel kan hierbij gebruik gemaakt worden van meerdere Cassandra nodes in een cluster.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • Java SE 8 update 112 of hoger
 • Cassandra 3.11.1 of hoger

Wildfly Server

Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 20 GB met ruime mogelijkheid tot uitbreiding.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • Java SE 8 update 112 of hoger
 • Wildfly 10.1.0 final

PDF Conversie Server

Indien gebruik gemaakt wordt van de PDF Conversie functionaliteit in de Exxellence Suite, zal er een PDF Conversie Server aanwezig moeten zijn waarnaar Exxellence Suite componenten een document kunnen opsturen en een naar PDF/A geconverteerde versie van dat document terug ontvangen. Deze Server zou eventueel samengevoegd kunnen worden met de Mime type detection Server of Suite events Server.

Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

NB: De benodigde hoeveelheid geheugen is in hoge mate afhankelijk van het aantal gebruikers, het aantal simultane PDF conversies en de gemiddelde grootte van de te converteren documenten. Het is belangrijk dat de hoeveelheid beschikbaar geheugen eenvoudig bijgeschaald kan worden op basis van de specifieke gebruikssituatie bij een gemeente.

Disk

Minimaal 10 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • PDF conversie applicatie (keuze uit één van de opties):
  • LibreOffice aanbevolen 5.1 of hoger
 • OpenJDK 11
 • Applicatie Server voor het aanbieden van de PDF Conversie service (keuze uit één van de opties):
  • Apache Tomcat 9.0.37
  • WildFly 19.1.0

Mime type detection Server

Voor het gebruik van Mime type detectie in de front office zal een Mime type detection server aanwezig moeten zijn waarnaar Exxellence Suite componenten een bestand op kunnen sturen en het gedetecteerde Mime type terug krijgen. Deze Server zou eventueel samengevoegd kunnen worden met de BeheerPortaal Server of de PDF Conversie Server.

Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 10 GB.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • OpenJDK 11
 • Apache Tomcat 9.0.37

Suite events Server

Voor het gebruik van Suite events functionaliteit door Exxellence Suite componenten zal een Suite events server aanwezig moeten zijn, waarmee door events getriggerde acties (b.v. het versturen van notificatie e-mails) uitgevoerd kunnen worden. Deze Server zou eventueel samengevoegd kunnen worden met de Mime type detection Server of de PDF Conversie Server.

Processor

Aanbevolen 2 cores of meer, afhankelijk van grootte gemeente.

Geheugen

Minimaal 8 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Disk

Minimaal 20 GB met mogelijkheid tot uitbreiding.

Operating System

 • Windows server 2012/2016/2019 (alleen 64 bit)
 • Linux 64 bit (aanbevolen Ubuntu 18.04 LTS)

Benodigde software

 • OpenJDK 11
 • Wildfly 19.1.0

Databases

 • PostgreSQL 10.12 geconfigureerd voor de UTF-8 karakterset.
 • No labels