Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na het invullen van een eFormulier kan er naar de inwoner een ontvangstbevestiging verzonden worden. Er zijn verschillende opties voor het aanpassen van deze ontvangstbevestiging en de inhoud hiervan.

Informatie hierover is te vinden op de subpagina's. Deze subpagina's zijn alleen beschikbaar als u ingelogd bent.