Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit onderdeel lees je hoe je de Exxellence ZaakTypeCatalogus (ZTC) kunt beheren binnen de Exxellence Suite. Deze ZTC-wiki richt zich op ZTC-beheerders binnen een organisatie die verantwoordelijk zijn voor de ZTC en/of zaaktypen hierin. Met de ZTC kunnen organisaties zaakgerichte processen bewaken en beheren. Met behulp van de Exxellence ZaakTypeCatalogus kunnen processen van zaaktypen ingericht worden en kan er toezicht gehouden worden op allerlei acties. Het is mogelijk om relaties tussen zaaktypen te leggen en deze aan elkaar te koppelen. Binnen de ZTC kun je het verloop van zaaktypeprocessen bepalen, door aan te geven op welke momenten er specifieke acties moeten plaatsvinden in de behandeling van zaken. Tevens kun je bepalen wie toegang krijgt tot zaken en documenten.

Onder algemene informatie staan linkjes naar een uitleg hoe je zaaktypen inricht en over het instellen en beheren van zaaktype autorisaties. Dit laatste bepaalt wie wat mag uitvoeren in het KCS met een zaaktype dat is geconfigureerd in de ZTC.

Onder how to's staan beschrijvingen hoe je bepaalde taken binnen de ztc kunt uitvoeren. 

Niet alle pagina's zijn beschikbaar voor iedereen. Na inloggen op de wiki zal er meer informatie beschikbaar zijn dan zonder inloggen. Hieronder staan de pagina's waar je rechten voor hebt. 

Inhoud