Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier lees je: 

 • hoe je bij 'Zaken' komt, via welke links je direct naar het zoeken, toevoegen, wijzigen van een zaak of het scherm 'Postverwerking' gaat.
 • hoe je een zaak kunt zoeken.
 • over de schermopbouw van het overzicht van zaken (zoekresultaten).
 • hoe je een zaak kunt toevoegen (cyclus).
 • over de inhoud van 'Zaakdetails'.
 • hoe je meerdere zaken tegelijkertijd kunt wijzigen via 'Zaken wijzigen'. Het gaat om het wijzigen van de volgende zaakinformatie: de klant, betrokkene of verantwoordelijke.
 • hoe je een zaak behandelt.
 • over de inhoud van en handelingen vanuit het scherm 'Postverwerking' (is een link opgenomen naar dat hoofdstuk).
 • hoe je via het tabblad 'Documenten' binnen 'Zaakdetails' documenten aan een zaak kunt toevoegen, inzien en deze kunt wijzigen en teruggeven aan de documentvoorziening (check-out/check-in-functionaliteit).
 • over de audit trail als log van de gehele zaak.
 • over de acties die je vanuit een zaak kunt starten.

Hier lees je niet:

Meteen naar  • No labels