Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina worden de toevoegingen (+) en verwijderingen (-) van Suite settings (welke o.a. bij installatie gebruikt worden in de answer files) weergegeven t.o.v. de vorige release versie.

{anchor: jenkins}

9.0.00.00 (build 239, 15-10-2020)

Wijzigingen settings

...

Wijzigingen settings

...

Wijzigingen settings

...