Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Deze pagina staat alleen intern open voor het bespreken van de installnotes met de consultants en infra.

In het eerstvolgende release en installnotes overleg worden de issues uit de laatste sprint van beide teams besproken (zie laatste kolom).

877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee
Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,summary,install note,fixversions,sprint
maximumIssues1000
jqlQuerytype in (bug, story) AND fixversion = 9.0.00.00 AND "Install note" is not EMPTY AND resolution = opgelost ORDER BY cf[10007] DESC, key ASC
serverId
Table of Contents

{anchor: jenkins}

9.0.00.00 (15-10-2020)

Install Notes

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,summary,install note,fixversion
maximumIssues100
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 9.0.00.00 and "Install note" is not empty and resolution = opgelost order by key ASC
anonymousfalse