Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bug
Nieuwe functionaliteit

{anchor: jenkins}

8.0.04.05 (15-10-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversion
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.04.05 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse

8.0.04.04 (21-09-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversion
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.04.04 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse

8.0.04.03 (03-09-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversion
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.04.03 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse

...

8.0.04.02b379 (20-08-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.04.02b379 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee

...

Let op! Deze release bevat een bug dus kan niet op een productieomgeving van een klant geïnstalleerd worden. De bug is dat de lijst met gebruikers in het KCS en BeheerPortaal leeg is. Dit is opgelost in de volgende release over twee weken.

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.04.02b375 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee


8.0.04.01 (23-07-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversion
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.04.01 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.04.00 (09-07-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversion
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.04.00 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.03.02 (11-06-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversion
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.03.02 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.03.01 (28-05-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.03.01 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse

...

Er is een patchrelease uitgebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het nummer is opgehoogd naar 8.0.03.00. Dit omdat het Loket en de eformulieren met standaard lay-out vanaf deze versie voldoen aan de webrichtlijnen WCAG 2.1

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.03.00 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.02.02 (30-04-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.02.02 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.02.01 (16-04-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.02.01 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse

...

Er is een patchrelease uitgebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het nummer is opgehoogd naar 8.0.02.00. Dit omdat er nieuwe functionaliteit binnen het digitaal ondertekenen is toegevoegd. Bij het ondertekenen van een document in ValidSign, kan de ondertekenaar weigeren het document te ondertekenen. De reden van weigering wordt nu automatisch toegevoegd in een tekstbestand aan de zaak, net zoals de evidence summary als er wel getekend wordt.

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.02.00 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.01.07 (19-03-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.01.07 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.01.06 (05-03-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.01.06 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.01.05 (20-02-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.01.05 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse

...

LET OP: upgrade eerst de Exxellence Suite naar 8.0.01.05

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues100
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 'ZDS1.1 - 8.0.2' and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost and Product = 'Zaak-DMS Services' order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee

8.0.01.04 (06-02-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.01.04 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.01.03 (23-01-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.01.03 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse

...

Zaak DMS ZDS1.1 - 8.0.1 (14-01-2020)

Bug fix release

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues100
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 'ZDS1.1 - 8.0.1' and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost and Product = 'Zaak-DMS Services' order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee

8.0.01.02 (09-01-2020)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.01.02 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.01.01 (12-12-2019)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.01.01 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse

...

Er is een patchrelease uitgebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het nummer is opgehoogd naar 8.0.01.00. Dit omdat vanaf deze versie een aanpassing in de GABA autorisaties naar aanleiding van landelijke wijzigingen per 1 oktober 2019 zou zitten (SD-29127). Echter door een bug die in deze release nog gevonden werd, is die GABA wijziging uiteindelijk pas in de 8.0.01.02 gekomen.

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.01.00 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
anonymousfalse


8.0.00.05 (14-11-2019)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversions
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.00.05 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee


8.0.00.04 (31-10-2019)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversions
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.00.04 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee


8.0.00.03 (17-10-2019)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversions
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.00.03 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee


8.0.00.02 (03-10-2019)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversions
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.00.02 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee


8.0.00.01 (19-09-2019)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversions
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.00.01 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee


8.0.00.00 (05-09-2019)

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant,fixversions
maximumIssues300
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 8.0.00.00 and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee

...

Eerste release Zaak-DMS 1.1 voor Exxellence Suite 8.0. bevat alle functionaliteit van ZDS1.1 - 7.2.1 

Opgeloste issues en nieuwe functionaliteit

Jira
serverExxellence JIRA
columnskey,type,product,release note,klant
maximumIssues100
jqlQuerytype in (bug,story) and fixversion = 'ZDS1.1 - 8.0.0' and status in (gereed, gesloten) and resolution = opgelost and Product = 'Zaak-DMS Services' order by type ASC,key ASC
serverId877d2179-0ee0-3d5f-826f-40d9d0bf1eee

...