Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Het ZakenMagazijn is het leidende systeem als het gaat om zaakdetails. De informatie die in het Digitaal Loket aan een burger getoond wordt als hij/zij informatie over een zaak wil inzien moet daarom ook uit het ZakenMagazijn komen.
 2. Zaakstatuswijzigingen in een zaak in het ZakenMagazijn worden doorgegeven aan MijnOverheid.
 3. Zaakstatuswijzigingen in een zaak in een back office worden in twee stappen doorgegeven aan MijnOverheid. De back office geeft de wijziging door aan het ZakenMagazijn waarna vanuit daar de wijziging doorgegeven wordt aan MijnOverheid.
 4. Wijzigingen in een zaak mogen met enige vertraging aan MijnOverheid worden doorgegeven. De reden hiervoor is dat, bijvoorbeeld, een gebruiker van het KCS anders bij elke zaakstatus wijziging moet wachten tot deze ook aan MijnOverheid doorgegeven is.
 5. Er wordt alleen een status doorgezet naar Lopende zaken als het gekoppelde BSN authentiek is.
 6. De koppeling zet periodiek de zaakstatus wijzigingen door waarbij gecheckt wordt of het betreffende BSN een account heeft bij MijnOverheid en zoja dan wordt het zaakbericht verstuurd. De zaakberichten die verstuurd worden, zijn afgeleid van het ZakenMagazijn. De beheerder kan instellen hoe vaak het proces waarmee zaakstatussen worden doorgezet naar MijnOverheid, moet plaatsvinden.
 7. Zaakstatussen waarvoor er, voor het gekoppelde BSN, geen account bestaat, op het moment van de status wijziging, worden nooit doorgezet, ook niet als later wel een account wordt aangemaakt.
 8. Wijzigingen in een zaak die niet verstuurd kunnen worden omdat de webservice die checkt of een BSN een account heeft of de Digikoppeling niet bereikbaar zijn blijven bewaard. Deze wijzigingen worden in een later stadium alsnog verstuurd middels een periodiek proces.
 9. Wijzigingen in een zaak die niet verstuurd kunnen worden omdat er een fout opgetreden is blijven bewaard inclusief de ontvangen foutmelding.
 10. Het versturen van updates naar lopende zaken is een asynchroon proces. Er komt geen medewerker aan te pas waardoor het niet mogelijk is om foutmeldingen te laten zien in het KCS. Wel worden fouten geregistreerd in het zaaksysteem, deze zijn in te zien via het beheerportaal. Tevens worden deze foutmeldingen weggeschreven naar een log file.Beheer en gebruiksfuncties.