Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In het bovenstaande processchema worden deze acties weergegeven. Bovenin is te zien dat een nieuwe vernietigingslijst of inventaris kan worden samengesteld of er kan een bestaande lijst worden opgevraagd. Daaronder is, in de lichtblauwe ellips de handeling weergegeven. Er wordt dus een nieuwe bewaar- of vernietigingslijst samengesteld of een bestaande lijst kan worden geopend. Nieuwe lijsten krijgen de status "in behandeling". Dit is in het processchema in de lichtblauwe rechthoek weergegeven. Lijsten met de status "in behandeling" kunnen worden gecontroleerd en waar nodig worden aangepast waarna de bewaar- of vernietigingslijst kan worden geaccordeerd. In het processchema is deze handeling in de donkerblauwe ellips weergegeven. Geaccordeerde lijsten krijgen de status "Geaccordeerd" en kunnen gemachtigd worden door de toezichthouder. Wanneer de toezichthouder een machtiging heeft afgegeven worden de zaken vernietigd of overgedragen/overgebracht. Het verwerken van de lijst gebeurt in batches op vooraf bepaalde tijdstippen. Tijdens het verwerken worden de zaken op de vernietigingslijst, die gemarkeerd zijn voor vernietiging, vernietigd. Bewaarlijsten worden verwerkt op basis van de gekozen actie wat bijvoorbeeld overbrengen of exporteren kan zijn. Als de vernietigingslijst of bewaarlijst succesvol is verwerkt dan wordt de status van de lijst aangepast in "Afgehandeld" Dit is in de paarse rechthoek weergegeven. Mocht er iets mis gaan tijdens het verwerken van de lijst dan krijgt de lijst de status "Fout tijdens verwerken". Dit is in de rode rechthoek weergegeven.

In de subpagina subpagina (deze is alleen inzichtelijk als u bent ingelogd!) Hoe gaat het vernietigen of overdragen van zaken in zijn werk? is een beschrijving te vinden hoe een vernietigingslijst of bewaarlijst kan worden samengesteld en hoe deze kan worden gecontroleerd en geaccordeerd en hoe een lijst wordt verwerkt.Deze pagina is alleen inzichtelijk als u bent ingelogd!