Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Meer informatie over de verschillende eWAF componenten is te vinden op de subpagina eWAF componenten. Deze pagina is alleen beschikbaar als u ingelogd bent. 

Achtergrond eWAF

...

Elektronische formulieren vormen de basiselementen van de digitale dienstverlening als het gaat om het verzamelen van informatie van de aanvrager en het op gestructureerde wijze verwerken van deze informatie. E-formulieren zijn in veel verschillende situaties en voor verschillende doelgroepen inzetbaar. Zo kunnen burgers zelf een aanvraag doen via het digitale loket, maar medewerkers kunnen in een KCS (Klant Contact Systeem) ook namens die burger een aanvraag doen. Behalve een aanvraag voor een product- of dienst kan het ook om diverse andere doeleinden gaan, zoals het houden van enquêtes.

Elektronische formulieren laten zich kenmerken door de volgende eigenschappen:

1.       Bouw van elektronische formulieren is complex

Een veel voorkomend probleem bij de ontwikkeling van e-formulieren is de technische complexiteit die de bouw met zich meebrengt. Complexe e-formulieren bestaan in de meeste gevallen uit meerdere pagina’s, bevatten veel logica om te bepalen of pagina’s en/of velden getoond moeten worden en logica om de ingevoerde gegevens te verwerken naar bijvoorbeeld een Mid Office systeem. Het ontwikkelen van een dergelijk e-formulier zonder ondersteuning van een specifiek framework, vraagt erg veel van de ontwikkelaar en leidt in de meeste gevallen tot lange doorlooptijden en minder dan optimale kwaliteit.

2.       Er is vaak sprake van een grote hoeveelheid e-formulieren

In de meeste organisaties zijn er vaak tientallen tot honderden verschillende e-formulieren nodig om alle benodigde informatie op een gestructureerde manier te verwerken. Samen met de inherente complexiteit van elektronische formulieren maakt dit dat het lang kan duren voordat de e-formulieren gerealiseerd zijn en dat het onderhouden van al deze e-formulieren een enorm karwei is. Bij gebrek aan een goede abstractielaag is de logica en functionaliteit van het e-formulier ‘verweven’ met technische code, die soms later door de ontwikkelaar niet meer begrepen wordt. De gerealiseerde e-formulieren zijn op dit punt niet meer beheersbaar, terwijl dit voor sommige e-formulieren juist regelmatig nodig is vanwege gewijzigde wetgeving of andere functionele wijzigingen.

3.       De e-formulieren lijken op een bepaald abstractieniveau sterk op elkaar

Als er goed wordt gekeken naar een reeks e-formulieren, dan valt op dat deze op een bepaald abstractieniveau erg op elkaar lijken. Alle e-formulieren hebben meerdere pagina’s, een navigatiemenu, hebben inputvelden met vaak dezelfde validaties, hebben weergavevelden, een overzichtsscherm, vorige/volgende knoppen om te navigeren etc. Ook in de interne logica zijn sterke overeenkomsten: er wordt een email gestuurd, geüploade documenten worden verwerkt, een BPM- of Mid Office systeem wordt aangesproken etc. Dit zorgt ervoor dat elektronische formulieren uitermate geschikt zijn om te bouwen met een framework dat deze abstracte componenten kent, zodat de technische details voor bouwers weggewerkt kunnen worden.

Het eWAF is speciaal bedoeld om in te springen op deze drie eigenschappen. Het doel is om de complexiteit van het bouwen van e-formulieren (en ook algemene webapplicaties) weg te nemen voor de bouwer, zodat deze zich kan concentreren op de functionaliteit van datgene wat gebouwd moet worden. De bouwer verstrekt de benodigde informatie over het e-formulier (welke pagina’s, welke velden, welke verwerkingsopties) aan het framework via een gebruiksvriendelijke webinterface, en het framework genereert hierbij dynamisch en onzichtbaar de technische code die nodig is voor het tonen van het e-formulier aan de eindgebruiker.

De voordelen van eWAF ten opzichte van traditionele CMSen of andere technische frameworks:

  1. Geen technische kennis nodig, bouwer kan zich concentreren op functionaliteit van het e-formulier.
  2. De opzet van het framework zorgt voor vergaande mogelijkheden qua hergebruik en uitbreidbaarheid.
  3. De interface voor de bouwer is volledig webbased. Er is geen specifieke standalone software nodig.
  4. Het framework is zeer flexibel. Hele eenvoudige e-formulieren kunnen in een handomdraai gemaakt worden, maar de opzet van het framework is zodanig dat ook hele complexe e-formulieren geen probleem zijn.
  5. Diverse modules beschikbaar met standaard functonaliteit. Bijvoorbeeld voor inloggen (DigiD, SSO) en betalingen (Ogone).
  6. Image AddedZowel het bouwen als beheren van e-formulieren kan via dezelfde interface in het Exxellence BeheerPortaal.