Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het doel van de Exxellence Postkamer is het koppelen van binnengekomen brieven, documenten en e-mails aan nieuwe of bestaande zaken zodat deze behandeld of ingezien kunnen worden binnen het zaaksysteem. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat de correspondentie gedigitaliseerd is door de gemeente, deze registratie zal meestal binnen de DIV afdeling (Digitale Informatie Voorziening) plaatsvinden. Na de registratie van de documenten zal de verantwoordelijke medewerker ze omzetten in nieuwe of bestaande zaken op basis van de inhoud van de stukken.

Inhoud

Let op, sommige pagina's binnen dit onderdeel zijn alleen inzichtelijk als u ingelogd bent op het KennisPortaal!

Children Display
alltrue