Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Welkom op het Kennisportaal van Exxellence! Hier vindt u documentatie van de Exxellence Suite.


Livesearch
spaceKeyKPORT
sizelarge
placeholderZoek in het kennisportaal
typepage

Informatie op onderwerp


Column
width15

A-D


Algemeen
Archivering/RMA
Digitaal Loket
Digitale Postkamer
Documenten


Column
width3


Column
width15

E-G


Ellen
E-mail client
Formulieren
GABA/AVG
Gebruikersbeheer


Column
width3


Column
width15

H-M


KCS algemeen
Kennisbank
KoppelingenColumn
width3


Column
width15

N-Z


Vormgeving en content 
Zaaktypecatalogus


Column
width15
Column
width3


Onlangs gewijzigd


Recently Updated
max5
hideHeadingtrue


Suggesties voor het kennisportaal

Heeft u nog ideeën of tips over de opzet van het kennisportaal, voeg deze dan hieronder toe.