Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel

Doelgroep artikel: Redacteur en eindredacteur Versie: 5.1 en hoger

Achtergrondinformatie

In dit artikel wordt uitgelegd hoe bij een nieuwe Vraag Antwoord Combinatie (VAC) aan de kennisbank kan worden toegevoegd, hoe een bestaande VAC gewijzigd kan worden en hoe de VAC vervolgens gepubliceerd kan worden.

Stap voor stap uitleg

Een nieuwe VAC aanmaken

 1. Om een nieuwe VAC toe te voegen ga je naar het BeheerPortaal en ga naar het tabblad Kennisbank
 2. Klik op de knop Nieuwe maken om een een nieuwe VAC aan te maken.
 3. In het invoerveld bovenaan kun je de vraag opgeven. Standaard staat er al een invoerveld van het antwoordtype "kort antwoord" hier kun je het korte antwoord opgeven.

 4. Aan de vraag kunnen verschillende antwoorden worden toegevoegd zodat bijvoorbeeld voor het kanaal telefoon een beknopter en voor het kanaal e-mail een uitgebreider antwoord kan worden gegeven. Een antwoord kan worden toegevoegd door eerst het antwoordtype te selecteren en vervolgens op de knop "Antwoordtype toevoegen" te klikken.
 5. Aan iedere VAC is metadata gekoppeld. voordat de VAC gepubliceerd kan worden moet de metadata op het tabblad Metadata gevuld worden. Vul hier in ieder geval de doelgroepen in en geef bij gepubliceerd naar aan of de VAC zowel naar het Loket als het KCs gepubliceerd moet worden.

 6. Verder is het mogelijk om op het Metadata tabblad aan te geven welke Organisatie verantwoordelijk is, het antwoord heeft aangeleverd of welke een bijdrage heeft geleverd. Ook kan hier worden ingesteld of en wanneer de VAC gereviewd moet worden.
 7. Een Vraag kan aan andere vragen gerelateerd zijn, bij een bepaald onderwerp horen, bij een product uit de PDC horen, onderdeel zijn van een bepaald profiel of bij een bepaalde (levens) situatie horen. Deze relaties worden vast gelegd op het tabblad relaties.

 8. Om een vraag ook op basis van synoniemen terug te kunnen vinden kunnen op het tabblad relaties ook synoniemen worden opgegeven. Bij het zoeken naar vragen wordt er ook op deze synoniemen gezocht.
 9. Nu zijn alle benodigde gegevens ingevuld en kan de vraag worden opgeslagen m.b.v. de knop "Opslaan"
 10. Nu kan de vraag gepubliceerd worden door links op de knop "Publiceren" te klikken

 11. De vraag is nu gepubliceerd en direct gesynchroniseerd in het doelsysteem (Loket en/of KCS).

Een bestaande VAC wijzigen

 1. Open de VAC die je wilt wijzigen en klik dan op de knop "Nieuw concept"

 2. Nu kan de vraag, antwoorden en alle overige gegevens worden aangepast net zoals is beschreven bij het aanmaken van een nieuwe VAC. Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd kan de nieuwe versie van de vraag gepubliceerd worden waarbij de vorige versie automatisch gedeactiveerd wordt.

Was het artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen