Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel


Doelgroep artikel: Beheerders Versie: 7.0 en hoger

Achtergrondinformatie

In het KCS kunnen zelf relatietypes worden aangemaakt. De standaard relatie types zijn 'Komt voor uit', en 'Is gerelateerd aan'. In alle tabellen die je ziet onder het tabblad gerelateerd zijn sinds versie 7.0 de relatietypes zichtbaar en afhankelijk gemaakt van de richting van de relatie ten op zichte van de huidige zaak (waar je op dat moment de zaakdetails van open hebt staan). Eerder was het relatietype alleen in de bovenliggende relaties zichtbaar en bijvoorbeeld altijd 'Komt voort uit'. Om in alle gerelateerde tabellen te kunnen zien met welke relatie richting je te maken hebt, zijn er twee labels per relatietype te configureren. Voor de standaard relatietypes is dat al gedaan. Voor 'Komt voort uit' is dat: 'Is voortgekomen uit' en 'Heeft voortgebracht'. Voor het relatietype 'Is gerelateerd aan' is het label voor beide richtingen hetzelfde, namelijk: 'Is gerelateerd aan'. Zie het volgende screenshot met een voorbeeld hoe het er sinds versie 7.0 uit ziet. In dit artikel lees je hoe je de labels instelt voor verschillende relatietypes.


Stap voor stap uitleg instellen van klantspecifieke labels bij de relatietypes

Om de klantspecifieke labels in te stellen doe je het volgende: 

  • Ga naar BeheerPortaal > MidOffices > Zakenmagazijn > Relatietypes.
  • Check voor welk relatietype je labels wilt instellen. Onthoud hierbij de code van het relatietype (eerste kolom).
  • Als het een klantspecifiek relatietype is, ga naar het onderdeel teksten via FrontOffice > KCS > teksten > processen > kl_cases
  • De code van de relatietypes moet verwerkt worden in twee labels in de kl_cases tekstbundel. Dit moet in het formaat relationTypes.<code>.parent en relationTypes.<code>.child.
  • Voeg vervolgens in de kolom 'Nederlands klantspecifiek' de labels toe die horen bij de relatie en richting.
    • Bij het label relationTypes.<code>.child, komt dus het label dat je wilt zien als je gerelateerde zaak de child is.
    • Bij het label relationTypes.<code>.parent komt het label dat je wilt zien als je gerelateerde zaak de parent zaak is.

Voorbeeld 1: instellen labels bij relatietype Deelzaak en aanmaken zaak in KCS

Zie hieronder een voorbeeld van een overzicht met relatietypes, waarbij er een aantal handmatig zijn toegevoegd. Voor de Deelzaak gaan we de labels toevoegen.

In onderstaand voorbeeld zijn de labels toegevoegd voor de Deelzaak.

In het KCS gaan we vervolgens een Deelzaak aanmaken. Dit doe je in het 'Relatie toevoegen' scherm. Zie het screenshot. Dit relatie toevoegen scherm lees je van boven naar beneden. Dus zaak 002633 is de hoofdzaak van 002628.

In het KCS ziet dit er als volgt uit bij de zaak waar de deelzaak aan toe is gevoegd. De kolom 'Relatie tot huidige zaak' geeft aan dat de gerelateerde zaak een deelzaak is van de huidige zaak (waarvan je de zaakdetails open hebt).

Als je de deelzaak opent dan zie je het andere geconfigureerde label, omdat je dan kijkt vanuit de 'child' zaak. Dat ziet er als volgt uit.

In de graaf zie je altijd een hiërarchische opbouw van de gerelateerde onderdelen. De zaak die er als eerste was (parent) staat boven de onderliggende zaak (child). Het label zal altijd het 'parent > child' label zijn, zodat je het van boven naar beneden kunt lezen. In onderstaand voorbeeld staat dus 'AOZ' is hoofdzaak van 'MLD_0101'.

Voorbeeld 2: Klantspecifieke labels toevoegen voor de Vervolgzaak 

Bovenstaande kan ook gedaan worden voor de andere zelf toegevoegde relatietypes. Bijvoorbeeld voor het relatietype vervolgzaak. In het volgende screenshot zie je hoe dat er uit komt te zien in ons voorbeeld met relatietypes.

Voorbeeld 3: Labels aanpassen van standaard relatietype

Als je de labels van de standaard relatietypes wilt aanpassen kan dat door een klantspecifieke tekst in te geven bij de teksten zoals te zien in onderstaand screenshot. Deze teksten zijn te vinden in het proces 'cases'.

Naamgeving voor labels bij relatietypes

Een naamgeving die logisch is voor de verschillende relatietypes, zoals ook terug is gekomen in bovenstaande voorbeelden, vind je in de onderstaande tabel:


Deelzaak A > BKomt voort uit A > BVervolgzaak A > BGerelateerd A > B
Relatietype te zien bij zaken die gerelateerd zijn aan A“is deelzaak van” (b is deelzaak van a)“is voortgekomen uit” (b is voortgekomen uit a)“is vervolgzaak van“(b is vervolgzaak van a)“is gerelateerd aan”(b is gerelateerd aan a)
Relatietype te zien bij zaken die gerelateerd zijn aan B“is hoofdzaak van” (a is hoofdzaak van b)“heeft voortgebracht” (a heeft b voortgebracht)“heeft als vervolgzaak” (a heeft b als vervolgzaak)“is gerelateerd aan” (a is gerelateerd aan b)


Sindskort is er een nieuw standaard relatietype bijgekomen: Vervolgzaak (vvzk). Zie ook de volgende pagina: Relatie types 6.2

Was het artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen