Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel

Doelgroep artikel: Gebruikers KCS Versie: 7.0 en hoger

Achtergrondinformatie

Sinds versie 7.0 is het mogelijk om via een link gemakkelijk je recent geregistreerde zaken, activiteiten en contactmomenten in te zien. Dit is gebouwd in overleg met de themagroep KCS, waarin de behoefte is uitgesproken dat men snel inzicht wil in zaken die je recent behandeld of aangemaakt hebt.

Stap voor stap uitleg voor het overzicht van zaken

  • Ga naar het tabblad Zaken > Zaak zoeken > Mijn recent geregistreerde zaken of Mijn recent behandelde zaken. Dit zijn twee subpagina's die aan de linkerkant in het submenu onder zaak zoeken verschijnen. Zie de afbeelding.

  • Klik op de pagina 'Mijn recent geregistreerde zaken' om een overzicht te zien van je laatste 20 geregistreerde zaken.
  • Klik op de pagina 'Mijn recent behandelde zaken' om een overzicht te zien van de laatste 20 zaken waaraan je met de rol behandelaar gekoppeld bent.


Hetzelfde principe is ook beschikbaar voor activiteiten en contactmomenten. Ga hiervoor naar het tabblad activiteiten of contactmomenten.

Was het artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen