Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel

Doelgroep artikel: Beheerders en GebruikersVersie: 6.2 en hoger

Achtergrondinformatie

Een zaak kan verschillende relaties hebben met andere zaken. De standaard vulling van het zaken magazijn bevat 3 relatie types, met elke hun specifieke gedrag :

  • Komt voort uit
  • Is gerelateerd aan
  • Vervolgzaak

In onderstaande tabel worden de labels, Zaak-DMS mapping, en functioneel gedrag weergegeven.

RelatieTypeRelatieType description

StUF Zaak-DMS  

Teksten in proces 'cases'

Functionele Betekenis

KVUKomt voort uit

heeftAlsDeelzaak            

child: Is deelzaak van

Het relatietype KVU word gebruikt voor deelzaken. Deelzaken hebben als kenmerk dat de hoofdzaak niet mag worden gesloten voor alle onderliggende deelzaken zijn gesloten.

Deze functionaliteit is relevant voor de NEN 2082 archief norm
parent: Is hoofdzaak vanIGAIs gerelateerd aan

-

child:  Is gerelateerd aan

  • generieke zaakrelaties
  • contactmomenten
  • activiteiten

parent: Is gerelateerd aan

VVZKVervolgzaak

heeftBetrekkingOpAndere     

child: Is vervolgzaak van

Een vervolgzaak is bijvoorbeeld een vergunning zaak en een vergunning uitvoering controle zaak.

Hoewel het niet logisch is staat StUF Zaak-DMS toe dat deze relatie word toegevoegd (T) op de hoofdzaak en op de vervolg zaak.

Om dubbele relaties in de presentatie van de zaak relaties te voorkomen word er maar 1 relatie toegevoegd in het zakenmagazijn, en deze relatie zal altijd de zaak met de oudste registratie datum als hoofdzaak selecteren. In het geval van een gelijke registratie datum van beide zaken, word het database zaak id gebuikt om te bepalen welke zaak hoofdzaak is.

<SOAPEnv:Fault xmlns:SOAPEnv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<faultcode>SOAPEnv:Client</faultcode>
<faultstring>Unexpected database error. org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: Cannot create relation from case 51635 to 51637 because 51637 already has a parent
Where: PL/pgSQL function trg_func_case_relation() line 21 at RAISE</faultstring>
<detail>
<stuf:Fo03Bericht xmlns:soap="http://www.emaxx.org/core/soap">


parent: Heeft als vervolgzaak


Note: Teksten in het proces 'cases' zijn de default labels die worden gedefinieerd in het BeheerPortaal/FrontOffices/Texten/Processen/cases met filter relationTypes. Hier kunnen klantspecifieke labels worden geconfigureerd.

Zie ook de how to pagina: Hoe voeg ik in het BeheerPortaal de labels toe die de zaakrelatie aangeven en hoe voeg ik de relatie vervolgens toe in het KCS?


Zaak-DMS heeftBetrekkingOpAndere relatie VVZK

Ondanks dat de Zaak-DMS brug dubbele relaties negeert in Exxellence Suite 7.0 en hoger, en ook de relatie richting corrigeerd aan de hand van de zaak registratie datum,
kan het zijn dat een Zaak-DMS client een relatie heeftBetrekkingOpAndere probeert toe te voegen die in en het Zaken Magazijn niet word geaccepteerd omdat releaties cyclisch of een child neet meer dan 1 parent relatie kan hebben.

De Zaak-DMS brug geeft dan een  SOAP Fault terug met een Fo02Bericht met de fault string:

ERROR: Cannot create relation from case 51635 to 51637 because 51637 already has a parent

Hieronder een schema welke relaties tot deze fouten kunnen leiden:

zaakdms relaties

Was het artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen