Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel

Doelgroep artikel: Gebruikers KCSVersie: 6.0 en hoger

Achtergrondinformatie

Voor het veld 'titel/onderwerp' bij het toevoegen van een document, is sinds versie 6.0 een instelling toegevoegd waarmee ingesteld kan worden of dit veld verplicht is of niet. Dit is gedaan omdat een aantal gemeenten graag wil dat de titel/onderwerp van een document verplicht wordt ingevuld, zodat dit veld gebruikt kan worden op het tabblad documenten. Niet alle gemeenten willen dit dus is het instelbaar gemaakt.

Stap voor stap uitleg

Het gaat om het volgende veld waarvan je kunt instellen of dit verplicht is. Zie de afbeelding.

  1. Ga naar het BeheerPortaal > FrontOffices > KCS > documents > documents.title.required.
  2. Het scherm dat je dan krijgt ziet er als volgt uit, zie figuur 2.

3. Als je hier bij waarde 'true' invult, dan is het veld Titel/onderwerp verplicht in het document toevoegen scherm. Als je hier de waarde 'false' invult, dan is het veld Titel/onderwerp niet verplicht. Deze instelling heeft betrekking op een enkelvoudig document. Bij een samengesteld document is het veld Titel/onderwerp altijd verplicht.

Was het artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels