Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit artikel

Doelgroep artikel: Gebruikers KCSVersie: 7.2 en hoger

Achtergrondinformatie

In deze how to wordt uitgelegd hoe je een printoverzicht genereert vanuit de zaakdetails waarin ook de inhoud van de gerelateerde contactmomenten zit. Een printoverzicht van een zaak maken kon al langer in de Suite, via de printknop rechtsboven in het scherm. Deze functionaliteit is overigens niet gewijzigd. Dat printoverzicht bevat echter geen contactmoment details. Dit is echter wel nodig omdat er bijvoorbeeld voor de afhandeling van een bezwaar een compleet geprint dossier nodig is als het bezwaar moet worden voorgelegd aan de bezwarencommissie. Dan worden alle documenten, besluiten en wettelijke contactmomenten (dit hoeven niet altijd alle contactmomenten te zijn) van de vergunningaanvraag geprint en in een dossiermap overgedragen. Printen wordt vaak nog als veiliger en praktischer gezien dan dat iedereen digitaal toegang krijgt tot de zaak.

Instellen benodigde rechten

Om een KCS gebruiker de zaak print functionaliteit te geven moeten er meerdere rechten worden toegekend aan de gebruiker.

In het KCS (KCS -> administratie -> omgevingen -> selecteer omgeving -> wijzig algemene rechten) is een nieuw algemeen recht "zaken_zaakdetails_printen" toegevoegd.
Wanneer de volgende rechten aan staan, dan komt bij de zaakdetails pagina bij acties de actie "Zaak printen" te staan:

 • zaken_zaakdetails_printen
 • zaken_zaakdetails_gerelateerdezaken
 • contactmomenten_zoeken

Om de gerelateerde zaken en contactmomenten op te nemen in het printoverzicht moet het volgende recht ook worden toegevoegd:

 • zaken_zoeken

Afhankelijk van de rechten die je hebt met betrekking tot het inzien van de contactmomentdetails worden de volgende onderdelen van de contactmomentdetails geprint. Zie het overzicht hieronder waarin eerst het onderdeel genoemd wordt en vervolgens het recht dat je daarvoor aan moet hebben staan om dit onderdeel in de print op te nemen:

 • algemene contactmomentdetails -> zonder extra rechten
 • indiener -> contactmomenten_contactmomentdetails_indiener
 • documenten -> contactmomenten_contactmomentdetails_documenten
 • gerelateerde zaken -> contactmomenten_contactmomentdetails_gerelateerdezaken
 • audittrail -> contactmomenten_contactmomentdetails_audittrail

Stap voor stap uitvoeren van de printactie

1. Er is een nieuwe actie toegevoegd bij de zaakdetails "Zaak printen". Klik op de actie. Zie afbeelding.

2. Naast de lijst met acties is te zien dat er een printoverzicht wordt gemaakt, doordat de tekst 'Print data aan het laden' zichtbaar is. Zie afbeelding: 

3. Er opent een scherm waarin een printoverzicht te zien is. Zie afbeelding hieronder.

4. In het overzicht staan onderaan de inkomende en uitgaande contactmomenten indien die gerelateerd zijn aan de zaak, op chronologische volgorde. (De andere zaakinhoud is overigens wat betreft volgorde niet gewijzigd ten op zichte van de printfunctionaliteit die er al was voordat de contactmoment inhoud werd toegevoegd.) Je kunt de contactmomentinhoud net als de andere blokken aan en uitzetten door het selectievakje in een blok aan of uit te vinken. Zie afbeelding.

Een paar opmerkingen bij de print die gemaakt wordt:

 • Als er documenten in het contactmoment aanwezig zijn, dan wordt de informatie van die documenten (Bestandsnaam, Documenttype, Versie, Creatiedatum ed), ook getoond in het printoverzicht (als deze een waarde heeft).
 • De status van een contactmoment wordt niet getoond in het printoverzicht omdat dit altijd maar één status is.
 • Gerelateerde zaken bij de contactmoment details worden niet getoond want die verwijzen weer terug naar de hoofdzaak. Deze informatie is dubbel en in de praktijk zal het weinig voorkomen dat er meerdere gerelateerde zaken gekoppeld zijn aan een contactmoment.
 • Gerelateerde contactmomenten bij de contactmoment details zullen in de praktijk ook weinig voorkomen. Besloten is daarom om deze niet te tonen.
 • Informatie van boven- en onderliggende documenten bij contactmoment details worden ook niet getoond want deze voegen weinig toe. Documenten van de hoofdzaak worden al bij de hoofdzaak getoond.

Was het artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen