Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Deze pagina staat alleen intern open voor het bespreken van de installnotes met de consultants en infra.

In het eerstvolgende release en installnotes overleg worden de issues uit de laatste sprint van beide teams besproken (zie laatste kolom).

Key Summary install note Fix Version(s) sprint
Loading...
Refresh


{anchor: jenkins}

9.0.00.00 (15-10-2020)

Install Notes

Key Summary install note Fix Version(s)
Loading...
Refresh

  • No labels